God's Stem Horen

God's Stem Horen

 - Communicatie Les 1
U bent hier: Gebed >> God's Stem Horen

God's Stem Horen - Ben Je Klaar om te Luisteren?
Het horen van God's stem is iets waarnaar we allemaal verlangen - maar wist jij dat het helemaal niet moeilijk is om dat te doen? Sterker nog, God wil dat je Zijn stem hoort! Hij spreekt niet tot ons door middel van een huivering in je lever of door trillingen of door mediums. Het horen van de stem van God is zo natuurlijk als het horen van je beste vriend die tegen je praat. Bovendien kunnen we Hem elke dag horen en niet alleen op speciale gebeurtenissen of door speciale aanroepingen of bezweringen aan te heffen. Hij spreekt tot ons op de natuurlijke momenten in het leven. Wil jij God's stem horen? Dan moet je er klaar voor zijn om te luisteren.

God's Stem Horen - Waarom Wil Je Hem Horen?
Waarom wil jij God's stem horen? Dat mag misschien wel een beetje een domme vraag lijken, maar motieven zijn belangrijk in alles wat we doen. De Bijbel zegt het volgende over God's Woord: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden." (HebreeŽn 4:12)

Wil jij God's stem horen? Als dat zo is, dan is het mogelijk dat je Hem al hoort, want het kan zo zijn dat Hij degene is die je dit verlangen om Hem te horen heeft gegeven.

God's Stem in de Bijbel Horen
In zijn boek Knowing God (oftewel God Kennen) zegt J. I. Packer: "God heeft tot de mens gesproken, en de Bijbel is Zijn Woord dat aan ons gegeven is om ons wijs te maken voor de verlossing".

De Bijbel zelf stelt: "In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God" (Johannes 1:1). Op een andere plaats lezen we: "Elke schrifttekst is door God geÔnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven" (2 TimoteŁs 3:16).

Je hoort mensen misschien wel eens zeggen dat de Bijbel gewoon een boek is dat door mensen is geschreven, maar de Bijbel zelf beweert God's Woord te zijn! Kunnen we daarop vertrouwen? Het bewijs uit de geschiedenis, archeologie, vervulde voorspellingen en persoonlijke getuigenissen over een tijdspanne van duizenden jaren vormt overweldigend bewijs dat de Bijbel inderdaad God's Woord is. Wil jij God's stem horen? Lees dan de Bijbel. Ga op zoek naar een goed dagelijks leesplan, en hou je daar dan aan.

God's Stem door Middel van Gebed Horen
Wanneer je een gesprek met iemand wil hebben, hoe begin je dan? Ga je gewoon voor die persoon staan in de hoop dat hij tegen je zal praten? Dat kan misschien werken als die andere persoon gemakkelijk met anderen kan praten, maar gewoonlijk beginnen we een gesprek door onze mond te openen en te praten, waarmee we de aandacht van de andere persoon op ons vestigen. Het is hetzelfde met God! Hij houdt er van om ons tot Hem te horen praten, en het is op die momenten dat we onszelf gereed maken om de stem van God te horen. Een gebed is hetzelfde als zeggen, "Hallo God, ik ben het. Ik geloof dat U mij geschapen hebt en dat U veel meer weet over hoe ik zou moeten leven dan ikzelf. Ik zou U graag beter leren kennen. Dit is wat er in mijn leven aan het gebeuren is, en ik zou zeker graag van U horen hoe U denkt dat ik hiermee om moet gaan. Wilt U alstublieft vandaag tot mij spreken?"

In een gewoon gesprek zeggen we iets, en luisteren vervolgens naar het antwoord van de andere persoon. Ook dat is hetzelfde met God! Zodra we onze harten door middel van een gebed gereed hebben gemaakt om te luisteren, is het waarschijnlijker dat we de stem van God horen. Praat Hij tot ons in een hoorbare stem? Sommigen zeggen van wel, maar gewoonlijk is dat niet het geval. We mogen dan niet feitelijk de stem van God "horen", maar hij spreekt op verschillende manieren tegen ons. Hier zijn enkele manieren:

  • God spreekt door middel van Zijn Woord
  • God spreekt door middel van onze gedachten
  • God spreekt door middel van gesprekken met anderen
  • God spreekt door middel van omstandigheden

God's Stem door middel van Jezus Horen
De Bijbel vertelt ons ook dat Jezus God is, in een mensenlichaam. Daarom moet je, als je de stem van God wilt horen, de leerstellingen van Jezus bestuderen en kennen. Hier is hoe Johannes Hem beschrijft: "Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is" (1 Johannes 1:1). Je moet ook een persoonlijke relatie met Jezus hebben. Heb je ooit geprobeerd om een gesprek met enige diepgang te hebben met een persoon die je niet kent? Normaal gesproken gaat dat niet erg goed.

Vlak voordat Hij werd gekruisigd, kwam Jezus met Zijn discipelen samen om hen gerust te stellen over wat er zou gebeuren als Hij er niet meer zou zijn. Hij beloofde hen een helper: "Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven" (Johannes 14:16-17). De Heilige Geest is dus de vervulling van de manier waarop we God's stem horen!

God's Stem Horen met Hulp van de Heilige Geest
"Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb" (Johannes 14:26). Het tweede hoofdstuk van Handelingen beschrijft de gebeurtenissen die plaatsvonden op de Pinksterdag, nadat Jezus naar de hemel was opgestegen. Vers 3 zegt dat allen werden gevuld met de Heilige Geest, de Pleitbezorger die door Jezus was beloofd. Dit unieke aspect van God's persoonlijkheid kwam niet tot hen als iemand die zij konden zien en aanraken, maar kwam in plaats daarvan binnen in hen leven. Diezelfde Geest is vandaag de dag beschikbaar voor jou en mij. Ben jij een Christen? Zo ja, dan heb je de Heilige Geest al tot je beschikking. Vraag God elke dag om hiermee opnieuw gevuld te worden, en Hij zal je hart voorbereiden om Zijn stem te kunnen horen. Zijn Geest, die kleine, kalme stem binnen in je, is degene die je zal herinneren aan wat God heeft gezegd, en zal je helpen om de kansen die God in je leven aanreikt te herkennen.

God's Stem Horen - Conclusie over deze Kwestie
We hebben dus de Bijbel, gebed, Jezus, de Heilige Geest en onze eigen harten om ons te helpen om God's stem te horen. Wil jij God's stem horen? Dat is de uiteindelijke vraag, want God beantwoordt harten die bereidwillig zijn. In het boek Openbaring lezen we: "Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij" (Openbaring 3:20). God zal je nooit dwingen om Hem te gehoorzamen, maar hij wacht op je bereidwillige respons op Zijn roep. Hoor je Zijn stem op dit moment? Laat je uiteindelijke antwoord niet het verkeerde antwoord zijn.

Groei Nu Verder en Weet Zeker dat Je God's Wil Kent!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Related Articles
Discipelschap

Een Dagboek Bijhouden
Naar God Luisteren
Spirituele Volwassenheid
Meditatie
Onverhoorde Gebeden
Christelijke Meditatie
Waarom Moeten We Bidden
God's Stem Horen
God's Wil Kennen
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Add God's Stem Horen to My Google!
Add God's Stem Horen to My Yahoo!
XML Feed: God's Stem Horen


Gebed Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutPrayer.org, Alle Rechten Voorbehouden.