Manieren Om Te Bidden

Manieren Om Te Bidden

 – Uit Je Hart
U bent hier: Gebed >> Manieren Om Te Bidden

Manieren Om Te Bidden – Maar Eén Manier
De lijst van literatuur en andere bronnen die technieken, rituelen en zelfs objecten beschrijven om zo manieren om te bidden te illustreren is eindeloos. Als we afgaan op het uitgebreide arsenaal aan boeken, radio programma's en websites die over bidden gaan, dan blijkt één verlangen door de eeuwen heen stand te houden: “Heer, leer ons bidden. . .” (Lucas 11:1). In onze relatie met de Schepper verlangen we er naar om onze communicatie met de Heer persoonlijk en oprecht te houden. Het Onze Vader (Matteüs 6:9-13) laat ons de respons van Jezus zien als de manier om een dergelijke communicatie met de Vader tot stand te brengen. Omdat de meesten onder ons bekend zijn met de Nieuwe Bijbel Vertaling, laten we hieruit eens elk vers van het gebed van Jezus bekijken:

“Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden.” Wanneer adoratie wordt uitgedrukt, dan wordt een gebed van aanbidding aangeboden. God ontvangt ons hoogste aanzien (1 Kronieken 16:29; Jesaja 6:3). Als een kind in bewondering vestigen we onze aandacht op de heiligheid en de verhevenheid van Onze Vader.

“Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.” Wanneer we onszelf er nog eens aan herinneren tegen WIE we aan het praten zijn, dan erkennen we God's autoriteit in een gebed van onderwerping. Deze manier van bidden is cruciaal als we willen dat onze gebeden verhoord worden (1 Johannes 5:14). Onderwerping aan God's autoriteit vereist dat we onszelf nederig opstellen, wetend dat Zijn wil kan afwijken van onze persoonlijke verlangens (2 Kronieken 7:14-15). En toch kiezen we er voor om Zijn wil te gehoorzamen (Lucas 22:41-42). Het grootste gebed van onderwerping werd ons als een modelgebed door Jezus Christus aangereikt.

Manieren Om Te Bidden – Wat Te Zeggen
“Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.” Van alle manieren om te bidden wordt het gebed van supplicatie (een eerlijk verzoek of petitie) het meest gebruikt. Een hachelijke ziekte, financiële problemen, of andere moeilijke omstandigheden vereisen de verzekering dat God in staat is om ons te redden (1 Johannes 3:21-22).Het gebed van supplicatie kan beklemmend zijn als we proberen om ons lijden te verwoorden (Lucas 22:44). Er zullen ook tijden zijn waarop we God's bescherming, wijsheid en vrede verlangen, met de zekerheid dat we veilig in Zijn zorg kunnen berusten (1 Petrus 5:7).

“Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.” Er zijn twee universele behoeften die karakteristiek zijn voor de mens -- om vergeven te worden en om zichzelf te verbeteren, om zo in dit proces een beter persoon te worden. In reactie op onze bewustwording van onze zondige aard, richten we een gebed van berouw tot onze Hemelse Vader (Romeinen 3:23-26). Als we God's aanvaarding ontvangen door het reinigende bloed van Jezus Christus, dan herkennen we de noodzaak van vergeving en berouw (Matteüs 18:21-35).

“En breng ons niet in beproeving maar red ons uit de greep van het kwaad.” God brengt ons nooit in verleiding, noch zal Hij ons ooit isoleren van het maken van beslissingen (1 Korintiërs 10:13, Jakobus 1:12-15). Een gebed van verlossing vereist niet alleen de juiste houding, maar ook actie. Jezus stond meerdere malen oog in oog met verleidingen (Matteüs 4:1-11, 16:23, 27:38-44), en hij handelde met een nederige houding in gehoorzaamheid aan God. In een gebed van verlossing bevestigen we dat God daadwerkelijk onze Verlosser is van alle soorten kwaad (Romeinen 5:10; 2 Timoteüs 4:18).

Manieren Om Te Bidden – Kinderspel
“Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.” Voor hen die weten dat ze kinderen van God zijn, is de anticipatie van het doorbrengen van de eeuwigheid met Hem glorieus (2 Korintiërs 5:1-5).

Als we bidden met aanbidding en de autoriteit van onze Hemelse Vader erkennen, dan kunnen we in de zekerheid berusten dat Zijn kinderen Zijn hoogste prioriteit zijn. God's onvoorwaardelijke gratie en genade garanderen onze acceptatie door Jezus Christus. Het gebed van vertrouwen erkent dat de Altijddurende Vader was, is, en altijd zal zijn zoals in Zijn Woord is beloofd. En met ons "amen" bevestigen we dat Onze Vader ons vertrouwen waardig is.

Een vertrouwen als een kind is het enige dat God verlangt in de manier waarop we bidden. Maak je geen zorgen over hoe je je gebed moet verwoorden. Het is je stem die God wil horen.

Leer Meer Over De Kracht van Bidden!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Discipelschap

God's Stem Horen
Stille Tijd
De Bijbel Begrijpen
Gebed om Zonde te Bekennen
God's Wil Kennen
Waarom Moeten We Bidden
Manieren Om Te Bidden
Een Dagboek Bijhouden
Naar God Luisteren
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Add Manieren Om Te Bidden to My Google!
Add Manieren Om Te Bidden to My Yahoo!
XML Feed: Manieren Om Te Bidden


Gebed Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutPrayer.org, Alle Rechten Voorbehouden.