Onverhoorde Gebeden

Onverhoorde Gebeden

 – Hoort God Ons?
U bent hier: Gebed >> Onverhoorde Gebeden

Onverhoorde Gebeden – Gebeden Die Niet Gehoord Worden
Heb jij te maken met onverhoorde gebeden? Wil God maar niet luisteren naar sommige van je wanhopige smeekbeden voor genezing, je financiële toestand, of bescherming? We ervaren allemaal irritaties als onze beste pogingen om te communiceren een onbevredigende reactie tot gevolg hebben -- of erger nog: helemaal geen reactie. We vragen ons af: "Heb je mijn bericht wel ooit gehad?" In het geval van gebeden denken we dat het gebrek aan onmiddellijke tastbare resultaten hetzelfde is als het door God afgewezen worden van onze gebeden. In Jakobus 5:13-16 worden we gemaand om oprecht te bidden met de belofte dat dit "zijn uitwerking niet mist". Waarom zou God het belang van gebed benadrukken en er vervolgens voor kiezen om niet met een vreugdevol antwoord te reageren?

Wanneer God gebeden beantwoordt, reageert Hij eerst op onze houding, net als een ouder op een dierbaar kind reageert (Psalm 103:13-14). Regelmatig beïnvloeden onze kinderachtige daden en houdingen de gewenste resultaten van een gebed. Het niet vergeven van anderen (Marcus 11:24-25), zelfzuchtigheid (Spreuken 21:13), twijfel (Matteüs 21:21-22), hebzucht (Jakobus 4:2-3), hoogmoed (2 Kronieken 7:14-15), en koppigheid (Zacharia 7:11-13) belemmeren God's verlangen om gebeden te verhoren.

Onverhoorde Gebeden – Onverwachte Antwoorden
Een gebed is niet zomaar een ongedwongen éénrichtingsgesprek. Het is geen "reserve-verzekeringspolis" die een leven vrij van pijn en moeilijkheden garandeert. Bidden is het actief erkennen van God als de bron van alle macht en er op vertrouwen dat Zijn antwoorden, of deze nu verwacht of onverwacht zijn, grotere doelen zullen bereiken (Jesaja 46:9-10; 64:4).

Matt en onze dochter Jackie, allebei musici, werden hechte vrienden. Als drummer speelde hij altijd op de achtergrond wanneer zij tijdens de erediensten in de band zong. Matt's diepste verlangen was om anderen over God's Woord te leren en misschien wel om dit professioneel te gaan doen. Hun gezamenlijke interesses brachten hen dichter tot elkaar. Jackie zat nog in de middelbare school en zij hoopte naar dezelfde universiteit te gaan als Matt. Toen werd bij Matt de diagnose van lymfklierkanker vastgesteld. Jackie vertelt: "Ik had een groot vertrouwen dat God Matt zou genezen. Hij had zo'n grote passie om een pastor te worden, om anderen te onderwijzen. Ik wist dat God hem zijn leven niet zou ontnemen omdat Matt zo'n groot verschil zou kunnen uitmaken in deze wereld." Ze bad voor zijn genezing.

Matt stierf in de September van Jackie's laatste jaar aan de middelbare school. Jackie reageerde met woede en ongeloof omdat God haar gebeden schijnbaar niet had verhoord: "In het begin gaf ik God de schuld. Later gaf ik mezelf de schuld en ik dacht dat ik misschien niet genoeg had gebeden, of dat ik misschien per ongeluk een dag was vergeten om te bidden.” Na haar afstuderen ging Jackie naar een Christelijke universiteit. Met de hulp van vrienden begon zij de pijn en de smart, die zij in zichzelf had opgesloten en die in haar eenzaamheid aan haar knaagden, los te laten. "Toen ik eindelijk mijn lijden werkelijk aan iemand anders verwoordde, begon de genezing, en ik voelde God's liefde en kracht weer” (2 Tessalonicenzen 2:16-17).

Matt had ons allemaal geleerd dat hij zijn eeuwige relatie met God belangrijker vond dan wat voor tijdelijk leven hij ook op aarde kon hebben. We hadden er allemaal voor gebeden dat Matt zou leven, en God beantwoordde dit met een wonderbaarlijk "JA!" (Johannes 11:25). In het laatste semester van het laatste jaar van onze dochter aan de universiteit, ontmoette zij Michael. "Allereerst voelde ik me tot Mike's intense liefde voor God aangetrokken. Ik wist dat God Zijn plannen in al onze levens aan het uitvoeren was." Nu dient Michael de Heer, en onderwijst Hij over God's liefde en deelt deze met een grote passie met anderen. En wanneer Jackie over God's grootsheid zingt, dan begeleidt haar toegewijde echtgenoot Michael haar op de conga drums (Jeremia 29:11).

Onverhoorde Gebeden – De Antwoorden Begrijpen
Soms zal God onze wanhopige gebeden met een "NEE" beantwoorden. We moeten ons door een uitstel of een onverwacht resultaat niet laten ontmoedigen. Wat is God's werkelijke doel in het beantwoorden van onze gebeden (Johannes 14:13)? Wat wil God door middel van gebeden in ons voltooien (Johannes 16:23–24)? God wil dat we elke behoefte die we hebben aan Hem voorleggen omdat Hij volgens Zijn aard en Zijn wil beantwoordt (ja of nee). God zal verzoeken die tegen Zijn wil ingaan nooit inwilligen. Hoewel het ontvangen van een "Ja" ons gewoonlijk gelukkig maakt, heeft God ons nooit geluk belooft. Geluk is gebaseerd op omstandigheden. God wil dat we eeuwige vreugde hebben - vooral wanneer Hij antwoordt: "Nee, ik zal dat volgens Mijn eigen tijdschema doen, niet het jouwe. Nee, ik zal Mijn glorie onthullen."

In Lucas 22:41-44, werd Jezus gekweld door de gebeurtenissen die tot Zijn dood zouden gaan lijden. In Zijn vurige gebed was Zijn grootste verlangen om God's wil voorop te stellen, en niet Zijn eigen lijden en pijn (Hebreeën 12:2). Wanneer we onophoudelijk bidden (1 Tessalonicenzen 5:16-18), dan zal God altijd reageren, en elk antwoord brengt vreugde.

Leer Meer Over De Kracht Van Bidden!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Related Articles
Discipelschap

Christelijke Meditatie
God's Wil Kennen
Onverhoorde Gebeden
Gebed om Zonde te Bekennen
Waarom Moeten We Bidden
De Bijbel Begrijpen
Een Dagboek Bijhouden
Naar God Luisteren
Spirituele Volwassenheid
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Add Onverhoorde Gebeden to My Google!
Add Onverhoorde Gebeden to My Yahoo!
XML Feed: Onverhoorde Gebeden


Gebed Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutPrayer.org, Alle Rechten Voorbehouden.