Waarom Moeten We Bidden

Waarom Moeten We Bidden

 – Werken Gebeden?
U bent hier: Gebed >> Waarom Moeten We Bidden

Waarom Moeten We Bidden – Tot Wie Bidden We?
Voordat we de vraag "Waarom moeten we bidden" kunnen beantwoorden, moeten we weten tot wie we bidden. Er bestaat maar één enkele Schepper en soevereine God. Er is maar één weg die naar Hem toe leidt en dat is door middel van Zijn enige Zoon, Jezus Christus. God, onze Hemelse Vader, is de enige waarvan we verzekerd kunnen zijn dat hij onze gebeden hoort en beantwoordt. Hij is de God van verbazingwekkende liefde, genade, en vergeving.

  • Bij Hem zijn alle dingen mogelijk. Jezus zegt in Marcus 10:27, "Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk."
  • Daniël 9:18 vertelt ons: “Niet omdat wij rechtvaardig zouden hebben gehandeld leggen wij onze smeekbeden aan u voor, maar omdat uw barmhartigheid groot is.” (Barmhartigheid betekent genade, compassie, en zachtaardigheid tonen.)
  • God’s ultieme bewijs voor Zijn liefde is de vergeving van de zonden die elk van ons heeft begaan. “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. ” (Johannes 3:16-17).
Hij is de enige God die dit gedaan heeft, en is de enige God die in staat is om dit te doen. Maar Zijn vijand, Satan, heeft vele valse goden gestuurd om de mensheid te misleiden. Wordt niet misleid en laat niets of niemand de hoogste prioriteit innemen in de plaats van de enige ware en levende God.

Waarom Moeten We Bidden – Waar Bidden We Voor?
Gebed is de sleutel tot het hart van God. Gebed is de enige weg naar een echte en persoonlijke relatie met God.

  • Erken in je gebed dat Hij God is, en dat jij Zijn genadevolle geschenk, Jezus Christus, als je Heer en Verlosser accepteert (Genesis 17:1, Romeinen 6:16-18).
  • Beken in je gebed je zonden en accepteer Zijn vergeving (Romeinen 3:23-26).
  • Bid er voor dat Zijn wil in onze levens zal worden uitgevoerd, dat Zijn Heilige Geest ons zal leiden, en dat we gevuld zullen zijn met de volkomenheid van alles wat God voor ons heeft.
  • Bid voor (spiritueel) begrip en wijsheid (Spreuken 2:6-8, 3:5).
  • Bid met dankzegging voor alle manieren waarop Hij ons zegent (Filippenzen 4:6). Bid als je ziek bent, als je eenzaam bent, als je je in een moeilijke periode bevindt of als je ten gunste van iemand anders voorspreekt (Jakobus 5:14-16, 2 Korintiërs 12:9-10).
  • Bid om Hem te aanbidden (Psalm 95:6-7).
Er is niets waar we niet voor kunnen bidden. In de Bijbel staat een overvloed aan referenties aan gebeden. De Bijbel vertelt ons om “onophoudelijk te bidden” en om “in alles wat we doen dankzegging aan God te brengen.” Wanneer we er voor kiezen om een positieve houding aan te nemen, dan realiseren we ons dat we vele zegeningen hebben ontvangen waarvoor we God moeten prijzen.

Door met Hem in gebed te communiceren vinden we een intimiteit met God. We stappen in vertrouwen naar Hem toe, wetend dat Hij ons hoort en al onze gebeden verhoort (1 Johannes 5:14). Ben er verzekerd van dat God weet en wil wat het beste voor ons is; dus vraag in alles waarvoor we Hem benaderen dat Zijn wil gedaan zal worden. Bedank Hem daar vervolgens voor, ook al heeft dat nog niet plaatsgevonden.

Waarom Moeten We Bidden – Hoe Bidden We?
Jezus gaf Zijn discipelen wat we “Het Onze Vader” noemen (Matteüs 6:9-13) als een modelgebed.

Daarnaast vertelt Hebreeën 4:14-16 ons dat we zonder schroom kunnen bidden -- "Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden”.

Meer bid bovenal met oprechtheid, eer, en nederigheid voor de Almachtige God. “Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet” (Jakobus 5:16).

Leer Meer Over Bidden!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Discipelschap

Waarom Moeten We Bidden
Onverhoorde Gebeden
De Bijbel Begrijpen
God's Stem Horen
Naar God Luisteren
Manieren Om Te Bidden
Christelijke Meditatie
Meditatie
God's Wil Kennen
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Add Waarom Moeten We Bidden to My Google!
Add Waarom Moeten We Bidden to My Yahoo!
XML Feed: Waarom Moeten We Bidden


Gebed Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutPrayer.org, Alle Rechten Voorbehouden.