Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Gods steun


Kleine vossen, grote gevolgen

“Moge de HEER u antwoorden in dagen van nood en de naam van Jakobs God u beschermen, moge hij hulp zenden uit zijn heiligdom, uit Sion u bijstaan. Moge hij al uw gaven gedenken, uw brandoffers welwillend aanvaarden” (Psalm 20:2-4).

Mijn kind, geef niet toe aan teleurstellingen. Sommige zaken heb je nu eenmaal niet in de hand. Maar sommige teleurstellingen komen voort uit verwachtingen die niet uitkomen. Net als kleine vossen sluipen ze naar binnen voor je het in de gaten hebt. Ben altijd op je hoede (Hooglied 2:15).

Teleurstelling is zo'n listige, kleine vos. Hij sluipt binnen voor je het ook maar in de gaten hebt en wacht altijd geduldig op het moment waarop jij van Mij wordt afgeleid. Teleurstelling kan de geringste irritatie of onvervulde verwachting in een berg van frustraties veranderen en deze als een deken van ontevredenheid over je heen werpen. Wanneer de deur hiervoor is geopend, wordt laag na laag van deze deken aangebracht. Deze deken kan je smoren en je beroven van hoop, geloof en vreugde.

Ontevredenheid is een open deur die leidt tot frustratie, verwaandheid en uiteindelijk vooringenomenheid. Wanneer je met situaties en houdingen te maken hebt die je zelf niet in de hand hebt, neem dan de tijd om met Mij samen te zijn. Als je dit niet doet, zul je de neiging hebben om je door het vlees (je natuurlijke mens) te laten leiden. In deze tijden moet je van elke gedachte een krijgsgevangene maken. Doe je dit niet, dan zul je ontdekken dat de weg terug naar de vrede enorm vernederend kan zijn, ook al wordt je door Mijn erbarmen en Mijn genade begeleid.

Vooringenomenheid is het geloof dat iets waar is, zonder hiervoor enig bewijs te hebben. Vooringenomenheid is gebaseerd op je perceptie van de omstandigheden en op losgeslagen gedachten. Vooringenomenheid maakt vervolgens plaats voor nog diepere speculaties - ondanks hard tegenbewijs - die via een druk mentaal proces een hypothese beginnen te vormen. Zodra deze hypothese is gevormd, is het voor jezelf een waarheid, zelfs als het feitelijk volledig onwaar is. Al die innerlijke beroering kan vermeden worden, als je Mijn naam aanroept wanneer jij je in moeilijkheden bevindt. Een moeilijkheid is gewoon iets wat jou van je vrede of je geloof berooft; iets wat je van het sublieme naar het catastrofale brengt. De sleutel is om te blijven waar je met Mij samen bent. Zo kun je de plannen en de subtiliteiten van de duivel omzeilen. Deze trucs van de vijand kunnen immers tot ontmoediging en een beschuldigende geest kunnen leiden.

Als jij je gedachten toestaat om op hol te slaan, dan zullen deze je wil en je emoties beïnvloeden, wat in elke situatie tot schadelijke handelingen zal leiden. Hoe langer een negatief proces gevolgd wordt, hoe minder je Mij zal vertrouwen en hoe sterker je op je eigen vermogens en intuïties zal afgaan. En dit is nooit de beste manier.

Onthoud het volgende en ben bemoedigd. Ik zie de problemen al voordat ze plaatsvinden en ik wacht op je vraag om hulp. Ik sta klaar om je te verdedigen en vanuit mijn hemelse thuis in je behoeften te voorzien. Neem deze openbaring vandaag in je op en voorkom zo toekomstige worstelingen. Stel je voor hoe Ik op je wacht, gereed om je te hulp te schieten wanneer je daarom vraagt. Bedenk eens hoe belangrijk dat is.

Mijn steun zorgt ervoor dat je niet in de val van ontgoocheling stapt. Mijn steun geeft je de dingen die je nodig hebt, zonder het veld te ruimen en zonder terrein op te geven dat je in eerdere overwinningen al hebt gewonnen. Wanneer ik je met Mijn steun verfris, voel jij je opgewekt en opgeladen met een nieuw vermogen om met vreugde in je geloof verder te gaan. Ik hou elk onderdeel van je leven overeind met een machtige, uitgestrekte hand. Ik geef je kracht, versterk je vastberadenheid en breng een standvastige geest in jou voort.

Pas het bovenstaande in je leven toe en realiseer je dat Ik Mij hoog verheven in het Heiligdom bevind. Leg al die kleine frustraties in Mijn handen en dan zullen de grotere frustraties gemakkelijker worden. Geef al je teleurstellingen nu meteen aan Mij en zie hoe Mijn glorie zich dan in je leven zal manifesteren. Dat is tenslotte waar Ik goed in ben.

Gebed
Ik begeef me in de machtige bescherming van Uw hand. Heer, vergeef me dat ik U niet heb vertrouwd aangaande de teleurstellingen in mijn leven. Soms sta ik toe dat alle kleine dingen zich opstapelen en mij beroven van de dierbare vreugde die ik in U vind. Help mij om in te zien wanneer ik onrealistische verwachtingen aan anderen stel, vooral mijn vrienden en mijn gezinsleden. Het is schadelijk voor ons en het beïnvloedt onze relaties op een negatieve manier. Uw Woord onderwijst mij en geeft mij wijsheid voor elke dag van mijn leven.

Mijn tijd met U maakt het mogelijk om mijn levensweg in de Geest te bewandelen. Toon mij alle kleine vossen die door mijn gedachten heen rennen. Ik beken dat U mijn "machtige toren" bent en mijn altijd aanwezige hulp in tijden van nood. Ik open mijn hart voor Uw steun, Uw verfrissing en Uw kracht. Heer, ik hou van U als mijn beste vriend en ik aanvaard vandaag deze woorden die mij onderwijzen en aanmoedigen. Kom, Heilige Geest, en vul mij volledig met Uw goedheid, genade en kracht om te overwinnen. Ik ontvang al deze dingen met een hart vol vreugde, zodat mijn vreugde volmaakt kan zijn. Amen.

Bezin en schrijf in je dagboek

  • Door welke teleurstellingen heb jij je laten beheersen?
  • Welke verkeerde vooronderstellingen heb jij in je gedachten toegelaten? Op welke manier ben jij vooringenomen?
  • Van welke gedachten moet jij nodig krijgsgevangenen maken?
  • Stel jezelf open en laat Hem Zijn wijsheid en vrede uitgieten, tot in het diepst van je hart.
  • Als je hieruit wijsheid hebt geput, schrijf deze dan in je dagboek met de woorden die door Zijn liefdevolle genade in jouw hart zijn geplaatst.


Leer meer!

Door Brenda Craig, uit: Journals of the Heart.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden