Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Gods vruchtbare veld


Mijn vruchtbare veld

“Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht” (Kolossenzen 1:10-12).

“Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer, die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen” (Jakobus 5:7).

Zoals de landbouwer met geduld op de regen wacht, zo moet jij ook op Mij wachten. Je hebt je vele jaren op de oogst voorbereid, maar dat was noodzakelijk voor de afloop die Ik gepland heb.

Je kunt het vergelijken met de boer die begint met een volledig overgroeid en onverzorgd stuk land en dit stapje voor stapje verandert in een rijk en winstgevend stuk landbouwgrond. Hij begrijpt wat de noodzakelijke stappen zijn en hij verwacht niet dat het land vruchten voortbrengt voordat het er klaar voor is. Als land op een geforceerde manier wordt gedwongen om vruchten voort te brengen voordat het er klaar voor is, dan zal dit leiden tot onvolwassen, ongezonde planten die aan allerlei soorten aanvallen blootstaan. Dus is de boer geduldig en tevreden met de toekomstvisie. Hij waardeert het proces dat nodig is om het doel te bereiken.

Dit proces is net zo belangrijk als het resultaat. Het leert hem geduldig en begripvol te zijn (Kolossenzen 1:10-12). Wanneer het woeste stuk grond veranderd is in landbouwgrond, dan zullen er nog steeds vele dagen in het verschiet liggen waarin de lessen nodig zijn die in het begin werden geleerd. Wanneer de boer op zijn veranda staat en naar de horizon tuurt, wachtend op de regen, dan weet hij dat de komst van de regen het signaal is voor het begin van een nieuw seizoen. Hij heeft dit al vaker gezien en daaruit zijn lessen geleerd. Maar dit seizoen zal anders zijn; dit seizoen zal de vruchten van een heel leven voortbrengen.

De regen komt en de grond wordt zacht. De grond aanvaardt de ploeg gretig en kijkt uit naar de zaden die zullen volgen. Door veel zorg, zonlicht, regen en eerder geleerde lessen zal de visie van de boer vruchten voortbrengen. In de benodigde tijdsperiode is elke stap cruciaal en precies zoals deze zou moeten zijn. Elke fase van de ontwikkeling, van de vorming van het land door Mijn woord tot de eerste vruchten, is door Mij georkestreerd.

Bekijk de dingen dan ook niet met een gespannen hart, Mijn kind, en beoordeel jezelf ook niet te streng. Omarm je eigen proces met vastberadenheid, want hieruit komt het antwoord voort, de volgende fase van je groei. Het land werd door Mijn woord gevormd en jouw leven werd in de geheime diepten van je moeders buik gevormd. Voordat je vaders ogen voor de eerste keer schitterden, kende ik jou al en wist ik wat Mijn plannen voor je waren. Deze wetenschap zal je ervan weerhouden om een gespannen, ontevreden en minachtend hart te hebben (Filippenzen 4:6).

Ik dwing je nooit om iets te zijn wat je niet bent. Ik gebied je ook niet om vruchten voort te brengen voordat je tijd daarvoor is gekomen. Er zijn altijd vruchten die geschikt zijn voor het seizoen; die gepast zijn voor deze fase in je groei. Je hebt het goed gedaan.

Onthoud de lessen die je geleerd hebt en veracht jezelf niet. Je bent al veel verder dan je denkt. De enige barricade die je nu nog kan stoppen is een geloof in de leugens van de vijand over je voortgang. Draag dus Mijn wapenrusting elke dag. Dan zul je er klaar voor zijn wanneer de vijand zijn pijlen van twijfels en beschuldigingen op je afvuurt en dan zul je elke aanval weten af te slaan (Efeziërs 6:10-18). Vertrouw op Mijn karakter en Mijn goedheid. Weet dit: Ik verander nooit (Hebreeën 13:8). Ik ben vóór jou en niet tegen jou. Ik heb dit alles al gepland voordat jij werd geboren en Ik zal zorgen dat dit plan zal worden uitgevoerd (Efeziërs 2:10).

Nu is de tijd gekomen waarin jij op de veranda van je leven staat en naar de horizon tuurt. Veel werk is al verzet en je akker is gereed voor de oogst. Kijk niet naar wat achter je ligt!

Mijn wolken laten de regen over je uitgieten. Alle zaden, die in de bodem van je hart zijn gezaagd, reageren en groeien. Net als de boer, die met geduld en geloof wacht en vertrouwt op de goedheid van God, zo moet jij ook wachten (Jakobus 5:7, Galaten 6:9). Wacht niet met het idee dat het "misschien" zal gebeuren. Vul je hart met anticipatie en verwachtingen. Kijk naar de horizon en weet dat je tijd is gekomen. Wat ooit een overgroeid, verwaarloosd stuk land was, is nu een vruchtbaar veld geworden, een bron van overvloedige vruchten die hard nodig zijn. De regen is begonnen.

Gebed
Soms, Heer, heb ik me zo op mijn visie gericht dat ik het proces uit het oog verloor. Soms had ik zelfs het gevoel dat de moeilijkheden van het proces een voorstelling waren van mijn gebrek aan waarde of vermogens. Ik dank U omdat U mij de waarheid heeft getoond. U hebt mij precies op dat punt gebracht waar ik op dit moment hoor te zijn. Ik omarm dit. Opruimen, voorbereiden, voeden, herstellen en planten. Dat zijn allemaal onderdelen van dat proces.

Er waren tijden waarin ik de waarde onderschatte van de vruchten die ik al in mijn leven droeg. In die tijden ging ik op zoek naar grotere zaken. Maar alle goede vruchten zijn waardevol voor U. Elk seizoen heeft zijn vruchten. Vergeef me alstublieft omdat ik mezelf zo streng heb beoordeeld. Ik omarm de zachte regens net zozeer als de ploeg. Dank U voor al deze voorbereidende jaren, waarin mijn land werd gereed gemaakt. Laat mij alle oordelen zien die ik over mijn eigen waarde heb uitgesproken en ik zal deze laten varen. Ik ben het met U eens. In de handen van mijn machtige Heer ben ik vruchtbaar en productief. Leer mij meer. Amen.

Bezin en schrijf in je dagboek

  • Welke oordelen heb jij over je eigen waarde uitgesproken?
  • Op welke manieren heb jij jezelf te streng beoordeeld of heb jij een gespannen, rusteloos hart gehad?
  • Wat zijn je gevoelens wanneer de Heer jou vertelt dat je tijd is aangebroken?
  • Strek je handen uit naar de Heer, met daarin de zaden waarvan je wil dat ze vruchten dragen. Laat Hem dan Zijn regen sturen.
  • Mediteer over de dingen die de Heilige Geest tot je hart heeft gesproken en schrijf deze op voor je eigen verdere ontwikkeling.


Leer meer!

Door Brenda Craig, uit: Journals of the Heart.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden