Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Gods zoete nectar


Zoete nectar

“Maar het is zoals geschreven staat: ‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.’” (1 Korintiërs 2:9).

Er zijn juwelen van Mijn glorie die nog niet zijn gevonden, maar die ik jou zal tonen. Ik open jouw ogen, zodat je een domein kunt waarnemen dat je nog nooit eerder hebt gezien.

Je bent Mijn vlinder. Je zit niet meer gevangen in een cocon, niet meer verstopt. Het is tijd om vrij weg te vliegen, onder de bescherming van Mijn machtige vleugels, terwijl je opstaat om het aangezicht van jouw God te zien, wiens wezen overloopt van goedheid en heerlijkheid. Het moment om wakker te worden is aangebroken. De liefde is ontwaakt, Mijn geliefde, en heeft de deuren van mogelijkheden, gunsten en eer geopend. Ik geef jou honderdvoudig terug wat werd gestolen terwijl jij sliep. Kun je zien hoe de wolken der beloften zich samentrekken? Ik wel.

Ik zie jou zoals ik de sierlijke, kleurrijke vlinders zie, die het stuifmeel uit de mooie bloemen van Mijn schepping drinken. Je fladdert en zweeft van de ene naar de andere plek, zonder je zorgen te maken. Je elegantie veroorzaakt verwondering alom. Je bent vol schoonheid en kracht. Al die mensen die je al hadden afgeschreven zullen je in een nieuw licht zien, wanneer ik de beloofde verlossing van je roeping zal brengen. De mensen die je vervloekten zullen opstaan en je gezegend noemen. Zij zullen het een voorrecht vinden om jou te kennen.

Ik heb de afkeuring uit de diepste plekken van je hart verwijderd. Ik heb de dingen weggenomen die je altijd dacht en als excuses gebruikte, waardoor je in een cocon gevangen bleef. Nu verwijder ik de afkeuring van de mensen en geef je zo de gunsten van God én de mens. Niemand kan betwisten wat ik nu doe. Ik verwijder en doorbreek alle woorden en oordelen van de mensen, zelfs van je eigen familie. In dit proces voer ik een werk in hun levens uit dat hen nederigheid zal brengen en ook hen zal bevrijden. Wat voor jou wordt gedaan, zal uiteindelijk ook tot hun vrijheid leiden.

Ik heb de kromme staf opgepakt die de vijand altijd om je nek sloeg en waarmee hij jou naar zich toe trok, naar de duisternis. Ik heb deze staf veranderd in een zwaard van de Geest. Terwijl je trouw aan Mij blijft, ontneem Ik hem al zijn macht over jou. Mijn genade is voldoende en Mijn liefde geeft jou sierlijke, maar krachtige vleugels die je boven al die oude dingen doen uitstijgen. Ik herstel de jaren die de sprinkhanen hebben opgevreten (Joël 2:25). De tijd is gekomen om het tij te keren, want ik ben jaloers voor je geweest, Mijn geliefde.

Terwijl je opstijgt en in de stroming van Mijn machtige vleugels vliegt, zul je in Mijn domein van goedheid en heerlijkheid kunnen turen. Ik heb je geroepen om stuifmeel te verzamelen en het naar andere plekken te brengen. En waar je dit weet af te zetten, zullen de hoven van andere levens kunnen bloeien.

Zonder stuifmeel, zonder Mijn goedheid elders af te zetten, zouden velen langer dan nodig in hun cocon blijven. Maar de juiste tijd in de cocon brengt mensen als jijzelf voort. Wanneer mensen te lang in hun cocon blijven zitten, wordt hoop vernietigd. Terwijl je de zoete stuifmeel van Mijn nectar in de levens van anderen verspreidt, zullen jouw zelfverwijten verdwijnen en zal ik ook de zelfverwijten van die andere mensen doen verwijderen.

Drink onophoudelijk van de nectar van je samenzijn met Mij, zodat je in Mijn aanwezigheid kan komen en weer met het noodzakelijke stuifmeel op weg kan gaan om anderen op eenzelfde manier te transformeren. Troost anderen, zoals jijzelf getroost bent, Mijn vlinder.

Gebed
Heer, ik ben het met U eens en ik sla mijn vleugels uit. De kern van wie ik ben, door U gemaakt, is het ontwaken zoals het aanbreken van de dageraad. Dit is een nieuwe dag en ik omarm deze nieuwe dag. Ik geef U al mijn excuses. Ik werp elke hindernis van me af. Ik ontvang Uw herstel van alle dingen die van mij gestolen waren. Houd mijn hart dicht bij het Uwe. Laat mij de voortstuwende kracht van Uw wind onder mijn vleugels voelen, terwijl ik naar mijn doel en mijn bestemming vlieg.

De afkeuring van mensen is van mij af gevallen en Uw gunsten zijn vandaag mijn aandeel; elke dag van mijn leven. Ik wil de zoetheid die in mij is opgeslagen delen met de mensen die nog steeds slapen. Vul mij, geef mij kracht, troost mij en ik zal dit voor anderen doen (2 Korintiërs 1:4). Ik ben Uw prachtige vlinder.

Bezin en schrijf in je dagboek

  • Wanneer je deze liefdesbrief leest, wat betekenen de woorden "vrijheid" en "ontwaken" dan voor jou?
  • Bezin je op wat het betekent om Gods gezichtspunt te hebben, om boven de omstandigheden te kunnen uitkijken.
  • Welke facetten van jouw leven, die met afkeuring en terechtwijzingen te maken hebben, moeten in jouw leven van je afvallen, zodat jij je vleugels kunt uitslaan? Vergeef anderen hun afkeuring en belijd dat je zelf ook afkeuring over anderen hebt uitgesproken.
  • Denk eens na over hoe jij Zijn vlinder bent en over de genade die hieraan is verbonden.


Leer meer!

Door Brenda Craig, uit: Journals of the Heart.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden