Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Bid voor anderen

QUESTION: Hoe kan ik voor anderen bidden?

ANSWER:

Het beste wat iemand aan een ander kan geven is gebed. We leven in een zondige wereld waar mensen vreselijke dingen overkomen en waar we worden verleid om te zondigen. Bidden voor een ander helpt diegene niet alleen om in alle zorgen God te vinden, maar het helpt ons ook om de zegeningen te zien die God ons dagelijks geeft!

In 1 Timoteüs 2:1-5 staat: “Ik wil je vooral aanmoedigen om voor alle mensen te smeken, te bidden en te danken. Ook voor koningen en alle mensen in de regering. Doe dat, zodat we in rust en vrede God zullen kunnen dienen op de manier die Hij wil. God wil dat graag. Want Hij is onze Redder. En Hij wil dat alle mensen zullen worden gered en naar Zijn waarheid zullen luisteren. Want er is maar één God en er is ook maar één persoon die voor de mensen opkomt bij God: de mens Jezus Christus.” We worden dus aangemoedigd om voor anderen te bidden; ook voor de leiders van ons land, onze bazen op het werk en elders, onze kerkleiders, collega’s, vrienden en familieleden.

Om een antwoord te vinden op de vraag "Hoe kan ik voor anderen bidden", zullen we eens kijken naar enkele gebeden in de Bijbel. Merk de grote variëteit aan onderwerpen in deze Bijbelse gebeden op:

  • Wijsheid en macht: in Efeziërs 1:18-20 staat: “Hij zal met Zijn licht in jullie hart schijnen. Daardoor zullen jullie weten wat jullie nog zullen krijgen. Jullie zullen dan werkelijk kunnen begrijpen wat voor geweldige erfenis Hij aan de gelovigen gegeven heeft. Ook zullen jullie dan begrijpen hoe onvoorstelbaar groot zijn kracht is in ons die in Hem geloven. Want Gods kracht werkt in ons. Die kracht is dezelfde sterke macht waarmee God Jezus weer levend maakte. En het is dezelfde macht waarmee Hij Hem in de hemelse plaatsen een plaats gaf naast Zichzelf.”

  • Sterkte en kennis van Gods liefde: in Efeziërs 3:16-19 staat: “Dan bid ik dat Hij vanuit de rijkdom van zijn hemelse macht en majesteit jullie geest met zijn kracht zal vullen, door de Heilige Geest. Want dan zal Christus in jullie hart wonen door jullie geloof. Dan zullen jullie stevig geworteld zijn in zijn liefde, net zoals een boom met zijn wortels stevig in de grond staat. En dan zullen jullie samen met alle andere gelovigen gaan zien hoe breed en hoe lang, hoe hoog en hoe diep de liefde van Christus is. En dan zullen jullie gaan zien dat die liefde te groot is om te begrijpen. En dan zullen jullie vol worden van God Zelf.”

  • Onderscheidingsvermogen: in Filippenzen 1:9-11 staat: “Ik bid dat jullie liefde aldoor zal blijven groeien. Want daardoor zal ook jullie wijsheid groeien. Dan zullen jullie de dingen van God steeds beter begrijpen. Jullie zullen steeds beter gaan zien welke dingen werkelijk belangrijk zijn. Daardoor zullen jullie zuiver en volmaakt zijn op de dag dat Christus terugkomt. Dan zal aan jullie te zien zien zijn hoe God jullie heeft veranderd sinds Hij jullie vrijgesproken heeft van schuld. En dat allemaal dankzij Jezus Christus. Daardoor zullen de mensen God eren en prijzen.”

  • Begrip van geestelijke zaken en het kennen van Gods wil: in Kolossenzen 1:9 staat: “Sinds we dat weten, blijven we dan ook aldoor voor jullie bidden. We vragen God dat Hij jullie veel wijsheid en geestelijk inzicht zal geven. Want daardoor zullen jullie duidelijk kunnen weten wat zijn wil is.”

  • Standvastigheid: in 2 Tessalonicenzen 3:5 staat: “Laat je door de Heer helpen om van Hem te houden en om net zo vast te houden aan het geloof als Christus.”

  • Vrijmoedigheid om je geloof te delen: in Filemon 1:6 staat: “Dan bid ik dat je door je geloof steeds beter zal begrijpen welke goede dingen we allemaal in Jezus Christus hebben gekregen.”
Als je deze bijbelse gebeden leest, denk je misschien: "Zo goed kan ik niet bidden." Maar als je bidt, wees dan niet bezorgd over hoe je je gebed formuleert. Onze communicatie met God zou eigenlijk net zo moeten zijn als een gesprek met een vriend of een familielid. Bid voor anderen wanneer ze in je gedachten opkomen (op je werk, thuis, bij het doen van klusjes, in de auto, enzovoort). En al gauw zal bidden voor anderen onderdeel zijn van je dagelijkse leven!

Leer meer over voorbeden!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden