Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Bid voor verloren mensen

QUESTION: Hoe kan ik bidden voor mensen die nog verloren zijn?

ANSWER:

Zouden we moeten bidden voor mensen die nog niet gered zijn? Helpt het echt als we tot God bidden voor mensen die niet in Hem geloven? Hoort God onze gebeden voor verloren vrienden en familieleden? Het antwoord op al deze vragen is "Ja". We moeten ongetwijfeld bidden voor de ongelovigen in onze omgeving, omdat God onze gebeden hoort. Onze gebeden werken samen met Gods wil, op manieren die wij niet volledig kunnen begrijpen, om wonderen te verrichten in de levens van de mensen waarvoor wij bidden.

God verlangt ernaar om van ons te horen en bidden is de manier waarop we met Hem kunnen praten. Wanneer wij als gelovigen voor ongelovigen bidden, dan zal God luisteren en onze verzoeken eren, als deze in overeenstemming zijn met Zijn wil.

Vertelt de Bijbel ons dat wij moeten bidden voor mensen die nog niet gered zijn? Ja, in Matteüs 9:36-38 zegt Jezus tegen zijn discipelen dat er over de hele wereld veel ongelovige mensen zijn. Hij moedigt hen aan om te bidden dat mensen het evangelie met hen zullen delen. God verlangt ernaar dat alle mensen de waarheid over Zijn verlossing te horen krijgen. 1 Timoteüs 2:3-4 zegt: "Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen."

In Lucas 11:9-10 draagt Jezus Zijn discipelen opnieuw op om te bidden. Ditmaal vraagt Hij hen om onophoudelijk te bidden voor de dingen die zij van hun Hemelse Vader willen ontvangen. Wil jij dat jouw ongeredde vrienden en familieleden Jezus als hun persoonlijke Redder leren kennen? Bid dan onophoudelijk voor hen.

Tenslotte vertelt Jakobus 5:16 ons dat "het gebed van een rechtvaardige krachtig is en zijn uitwerking niet mist". Wij moeten vurig bidden met de verwachting dat God onze gebeden zal verhoren.

Zul jij vandaag voor verloren mensen bidden? Zul jij je toeleggen op het bidden voor de ongeredde mensen in jouw invloedssfeer, met de wetenschap dat God onze gebeden hoort en dat Jezus ons opdroeg om onophoudelijk te bidden? Bid voor de ongeredde mensen in jouw leven en ben ervan overtuigd dat God je gebeden zal verhoren.

Leer meer over voorbede!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden