Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Christelijk vasten

QUESTION: Christelijk vasten - Hoe lang zou ik moeten vasten?

ANSWER:

Er bestaat geen vastgestelde tijdsduur die een Christelijke vastenperiode acceptabel zou maken. Maar er zijn wel enkele algemene tips die je kunnen helpen om te beslissen welke tijdsduur voor jou goed zal werken.

In Bijbelse tijden werd er in het algemeen één dag gevast. In Richters 20:26 staat: “Toen trok het hele leger zich terug naar Bet-El. Daar treurden ze bij de Heer. Ze aten de hele dag niets, tot de avond. En ze brachten offers aan de Heer.”

Soms werd er in de Bijbel drie dagen (Ester 4:16) of zeven dagen lang gevast (1 Samuel 31:13). En er zijn drie gebeurtenissen beschreven waarin veertig dagen lang werd gevast: toen Mozes de Tien Geboden ontving (Exodus 34:28), toen Elia God ontmoette (1 Koningen 19:8) en toen Jezus in de woestijn beproefd werd (Matteüs 4). Omdat het hier om heel uitzonderlijke gebeurtenissen ging, is het normaliter niet aanbevolen dat mensen veertig dagen lang vasten zonder medische begeleiding.

Christelijk vasten - Tips om te overwegen
Wanneer jij de duur van jouw vastenperiode wilt bepalen, kun je de volgende ideeën overwegen:

  • Welk soort vasten wil je doen? Als je van plan bent om je vochtinname te beperken tot water, dan is het belangrijk dat je zonder medische begeleiding niet langer vast dan één of twee dagen. Als je zowel sap als water drinkt, kun je eraan denken om wat langer te vasten.

  • Heb je al eens eerder gevast? Het is verstandig om te beginnen met een korte tijdsduur en om pas later langer te vasten.

  • Kijk goed naar je kalender en je verplichtingen. Als je een langere vastentijd overweegt, is het beter om dit te doen in een tijd zonder verplichtingen die veel energie vergen, zoals toespraken tot een groter publiek of deelname aan lichamelijke oefening of sport.

  • Plan je vastenperiode op momenten waarop andere mensen geen hinder zullen ondervinden van je beslissing om niet of minder te eten. Het is bijvoorbeeld niet wijs om te vasten wanneer je familieleden van heinde en ver zijn gereisd om samen met jou een feestdag te vieren!

  • Plan je vastenperiode op dagen waarop je de tijd zult hebben om te bidden en tijd door te brengen met je Redder.

Leer meer over bidden en vasten!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden