Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Daniël vasten


Het Daniël vasten – De oorsprong
Het “Daniël vasten” is gebaseerd op de Bijbelverzen in Daniël 10:2-3: “In die dagen was ik, Daniël, drie volle weken aan het rouwen. Smakelijk voedsel at ik niet, vlees of wijn kwam niet in mijn mond, en mijzelf zalven deed ik helemaal niet, totdat die drie volle weken voorbij waren.” Deze drie weken slaan op de inachtneming van het Pesachfeest en het Feest van de Ongezuurde Broden, wat plaatsvindt tijdens de eerste maand van het jaar (Exodus 12:1-20).

Sommige mensen verwijzen ook naar het voorbeeld in Daniël 1:8. Maar in dit vers wilde Daniël de gerechten van de koning niet eten, omdat dit voedselsoorten bevatte die verboden werden door de Mozaïsche Wet (Leviticus 11); als hij dit zou eten, dan zou hij zijn lichaam onteren. Een andere reden was Daniëls geloof dat hij hiermee tegen Gods geboden zou ingaan, omdat hij dan de Babylonische afgoden als echte goden zou hebben erkend; want het vlees dat aan het koninklijk hof werd gebruikt, was waarschijnlijk gewijd aan de valse Babylonische afgoden, omdat dit hun gebruik was.


Het Daniël vasten – Het doel
Hoewel het “Daniël vasten” je lichaam reinigt door bepaalde soorten voedsel een tijdlang uit de weg te gaan, bestaat de diepere bedoeling en de werkelijke basis van het vasten uit een geestelijke verbinding met God. Het doel van het Christelijke vasten is het aangaan van een inniger relatie met God, terwijl je lichaam afstand doet van onnatuurlijke, zelf-bevredigende voeding en drank. God moet je focus zijn, niet de vleselijke dingen van deze wereld. Te vaak concentreren mensen die vasten zich op het niet eten van voedsel. Maar in plaats daarvan zou het doel van vasten moeten zijn dat jij je ogen afwendt van de dingen van de wereld en je volledig op God concentreert.

Tijdens het “Daniël vasten” zul jij je willen concentreren op gebed, Bijbelstudie en bezinning. Het “Daniël vasten” is een geweldige manier om je voor te bereiden op verdere geestelijke groei in de Heer.

Als je met lichamelijke problemen worstelt of enige medische behandelingen ondergaat, dan is het aan te raden om eerst met je huisarts in overleg te gaan. Je kunt voordat je begint te vasten er natuurlijk ook over bidden en advies vragen van een geestelijk volwassen Christen of je voorganger. Onthoud dat vasten periodiek en slechts een beperkt aantal dagen lang zou moeten worden gedaan.


Het Daniël vasten – De richtlijnen
De belangrijkste richtlijnen voor het “Daniël vasten” zijn onder andere het eten van:

  • fruit en noten
  • groenten
  • water alleen om te drinken (om schadelijke stoffen uit te spoelen). Sommigen zullen zeggen dat natuurlijke vruchtensappen ook gedronken mogen worden, als hier geen conserveermiddelen, suikers, e.d. zijn toegevoegd, maar zelfs die sappen zouden beperkt moeten worden. Koffie en thee zijn niet toegestaan.
In het “Daniël vasten” worden alle soorten vlees, gebak, chips, brood en gedroogd voedsel uitgesloten. Brood bevat gist, bakpoeder, enzovoorts; dit zijn desemende stoffen die gemeden moeten worden. Zuurdesem wordt in bepaalde Schriftteksten gebruikt als symbool voor zonde (1 Korintiërs 5:6-8).

Naast het volgen van deze bovenstaande lijst moet elke voeding met kunstmatige toevoegingen, chemicaliën of voeding die in de fabriek is verwerkt volledig uit de weg gegaan worden. Fruit en groenten vormen de kern van het “Daniël vasten” en kunnen op een groot aantal manieren op een aanvaardbare manier worden bereid. Een groot aantal recepten en zelfs kookboeken zijn speciaal ontworpen voor het “Daniël vasten”.

Het “Daniël vasten” is een krachtige geestelijke oefening. Wanneer vasten en bidden met elkaar verbonden worden, kan iemand zich openstellen voor Gods Heilige Geest. Als je een oprecht verlangen hebt om God op te zoeken, dan kun je met een boetvaardig en berouwvol hart naar Hem toestappen en Hij zal je dan op een krachtige manier ontmoeten. Gods ontzagwekkende kracht is een transformerende kracht en je zult leren dat met God alle dingen mogelijk te zijn.

Het is belangrijk op te merken dat de Bijbel gelovigen nooit gebiedt om aan “Daniël vasten” te doen. De Christen heeft dus de keuzevrijheid om een dergelijke vastenperiode al dan niet in acht te nemen. Aan de andere kant laat de Bijbel ons weten dat vasten goed, heilzaam en nuttig is. Het boek Handelingen beschrijft hoe gelovigen vastten voordat zij belangrijke beslissingen namen (Handelingen 13:2; Handelingen 14:23). Bidden en vasten worden vaak in één adem genoemd (Lucas 2:37; Lucas 5:33).

“Ook nu echter”, spreekt de HEERE, “bekeer u tot Mij met heel uw hart, namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht.” (Joël 2:12)


Leer meer over bidden en vasten!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden