Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

De helende kracht van gebeden

QUESTION: Hoe werkt de helende kracht van gebeden? Waarom wordt niet iedereen genezen?

ANSWER:

Hoe werkt de genezende kracht van gebeden? Er zijn boeken vol geschreven over de vele facetten van genezing, maar het gebod dat met genezingsgebed wordt geassocieerd komt uit Jakobus 5:14: “Ben je ziek? Vraag dan de leiders van de gemeente om te komen. Ze zullen voor je bidden en je namens de Heer met olie zalven. En dat gebed dat vol geloof gebeden wordt, zal je gezond maken.”

God is een barmhartige en genadige God die inderdaad geneest. Dat weten we, maar soms lijken de genezende krachten gelegen te zijn in het geloof van degenen die bidden. Toen Jezus de vrouw die al twaalf jaar aan bloedingen leed genas, zei Hij tegen haar: “Dochter, je geloof heeft je gered. Ga in vrede en wees genezen van je ziekte” (Markus 5:34). Toen Jezus twee blinde mannen genas, zei Hij “Ik wil dat gebeurt wat jullie geloven” (Mattheüs 9:29). En toen Jaïrus om genezing voor zijn dochter vroeg, zei Jezus: “Wees niet bang, maar geloof! Dan zal ze worden gered” (Lukas 8:50). In Handelingen 3:16 staat: “Doordat wij in Jezus geloven, heeft Jezus hem helemaal gezond kunnen maken. Jullie kunnen dat zelf zien.”

Omgekeerd kan het zo zijn dat er geen genezing plaatsvindt door gebrek aan geloof. In Markus 6:5-6 staat dat weinigen genezen werden. “En Hij (Jezus) was verbaasd over hun ongeloof.” Ook in Lukas 9:41 staat geschreven dat de leerlingen van Jezus een jongen niet konden genezen. Jezus zegt dan: “O, wat zijn jullie toch ongelovige en slechte mensen!”

Waarom wordt niet iedereen genezen?
Soms staat God toe dat we kwalen hebben, zodat die ons naar Hem toe leiden en wij Zijn sterkte en kracht zoeken. In 2 Korintiërs 12:7-8 zegt Paulus: “De duivel wil niet dat ik te veel verbeelding krijg door de dingen die de Heer mij heeft laten zien. Daarom heeft hij een 'scherpe doorn' in mijn lichaam gestoken. Met die 'doorn' bedoel ik een duivelse geest die mij met zijn vuisten stompt. Hij probeert mij klein te krijgen. Drie keer heb ik aan de Heer gevraagd om mij hiervan te bevrijden. Maar Hij zei tegen mij: ‘Je hebt genoeg aan mijn liefdevolle goedheid. Want mijn kracht kan pas helemaal zichtbaar worden als jij zelf zwak bent.’”

Ziekte kan ons een waardevolle les leren over ons geloof. In Psalm 119:71 staat: “Het is goed voor me geweest dat ik in moeilijkheden kwam. Want daardoor heb ik geleerd om me aan uw leefregels te houden.” En in Romeinen 5:3: “We zijn ook blij als we het moeilijk hebben. Want door moeilijkheden leren we om vol te houden.”

Als er in de evangeliën mensen door Jezus genezen worden, zegt Hij hen vaak om aan niemand te vertellen dat Hij hen genezen heeft. Hij wilde niet dat mensen op Zijn wonderen gericht zouden zijn, maar op de glorie van God. Toen Jezus hoorde dat Zijn vriend Lazarus ziek was, ging Hij niet meteen naar hem toe, maar bleef nog twee dagen op de plek waar Hij was en zei: “Deze ziekte zal niet dodelijk aflopen. Maar door deze ziekte zal straks te zien zijn hoe goed en machtig God is. De Zoon van God zal hierdoor laten zien hoe machtig Hij is” (Johannes 11:4). Toen Jezus bij Lazarus aankwam, was hij dood, dus in plaats van Lazarus te genezen, wekte Jezus hem op uit de dood! Als we alleen maar gericht zijn op genezing van onze ziekte, en niet op de Redder die geneest, missen we misschien wel de hele boodschap van Jezus.

Tot slot: niet alle mensen die ziek zijn worden genezen, omdat dat dat uiteindelijk Gods keuze is. We weten dat God genadig en barmhartig is. Hij heeft alle gezag over iedere ziekte en verkiest te genezen wie Hij wil, wanneer Hij wil. We hebben niet altijd een antwoord op het waarom; we weten alleen dat Zijn wegen hoger zijn dan de onze.

Volledige lichamelijke genezing zullen wij uiteindelijk pas in de Hemel meemaken. In Openbaring 21:4 staat: “Hij zal alle tranen van hun ogen afvegen. En de dood zal er niet meer zijn. Niemand zal nog verdrietig zijn, treuren of pijn hebben. Want de eerste dingen zijn voorbij.” We zouden dus ook wat minder bezig kunnen zijn met onze lichamelijke, en wat meer met onze geestelijke toestand in deze wereld: “Daarom moedig ik jullie aan, broeders en zusters, om jezelf aan God te geven. Geef jezelf als een levend en heilig offer waar God blij mee is. Het is goed om God op die manier te dienen” (Romeinen 12:1).

Leer meer over de kracht van bidden!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden