Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

De kracht van gebeden

QUESTION: Hoe kan ik de kracht van gebeden in mijn eigen leven ervaren?

ANSWER:

De kracht van gebeden is gestoeld op de zekerheid dat de God van het heelal naar jou luistert. Omdat bidden tweerichtingsverkeer is tussen jou en God, zul je altijd een antwoord ontvangen op je gebeden! Dat antwoord kan “ja”, “nee”, of “nog niet” zijn. Het zal je misschien verrassen, maar onverhoorde gebeden bestaan niet. Soms hebben we het gevoel dat God onze gebeden niet verhoord, maar de werkelijkheid is dat we soms niet tevreden zijn met het antwoord dat we krijgen. Hoe kan ik zelf krachtig bidden? De Bijbel geeft ons verscheidene principes aangaande de kracht van gebeden:

  • Verheerlijk God. In de Bijbel lezen we een eenvoudig, maar oprecht gebed dat God verheerlijkte. Elia bad: “Heer, God van Abraham, Izaäk en Israël, laat vandaag zien dat U God bent in Israël. Laat zien dat ik uw dienaar ben, en dat ik deze dingen doe omdat U mij die heeft bevolen. Antwoord mij, Heer, zodat het volk zal toegeven dat U God bent. Dan zullen ze weer bij U terugkomen en U weer dienen” (1 Koningen 18:37-37). Gebeden hoeven niet lang of ingewikkeld te zijn; zij hoeven slechts uit ons hart te komen en God te eren.

  • Bid in Jezus’ naam. De kracht van gebeden berust op het gezag dat wij hebben wanneer wij bidden. De toevoeging van de woorden “in Jezus’ naam” is geen magische spreuk die een goede uitkomst of een hoog rendement van onze gebeden zal garanderen. In de naam van Jezus bidden betekent slechts dat wij verlangen dat Zijn wil wordt gedaan. Wij kunnen vol vertrouwen naar onze Vader toegaan, omdat wij van onze zonden gereinigd zijn. Zonder het bloed van Jezus dat onze zonden van ons wegwast, bestaat er geen mogelijkheid om dicht tot God te naderen - Hij is immers perfect en heilig. Omdat wij door Christus gerechtvaardigd zijn, kunnen we weten dat onze gebeden de troon van God bereiken. In Jezus’ naam bidden betekent dat we met Zijn gezag en volgens Zijn wil tot God naderen en spreken.

  • God is krachtig. We moeten begrijpen dat de kracht niet in de woorden van het gebed zit, of in de manier waarop het gebed wordt uitgesproken. De kracht komt van God! Hij heeft de kracht om veel meer met jouw gebed te doen dan jij je ooit zou kunnen voorstellen. Efeziërs 3:20-21 zegt: “God is in staat om eindeloos veel meer te doen dan wij kunnen bidden of bedenken. Dat doet Hij door de kracht die in ons werkt. Daarom is alle eer voor Hem in de gemeente, dankzij Jezus Christus, voor altijd en eeuwig! Amen! Zo is het!”
De enige manier om de kracht van gebeden te ervaren is door te bidden. Wij kunnen God danken voor de gebeden die Hij met “ja” heeft beantwoord, maar ook voor de gebeden die op een andere manier zijn verhoord dan wij hadden verwacht. Elk antwoord heeft onze levens en onze gemeenschap met God vormgegeven.

Leer meer over de kracht van bidden!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden