Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Gebed


Gebed – Met God praten
Bidden is een voorrecht.

Stel je eens voor dat jij met je beste vriend hebt afgesproken om in je favoriete café een kop koffie te gaan drinken. Je vriend weet alles over jou. Je kunt er altijd op rekenen dat je hem op de afgesproken locatie zult aantreffen. Steeds als je hem nodig hebt, kun je hem bellen. Hij wordt dan nooit boos op je. Hij luistert graag naar je en reageert vervolgens met liefde en zorg.

Bidden is eigenlijk hetzelfde. Het enige verschil is dat je beste vriend God is.

God is 24 uur per dag en 7 dagen per week voor jou beschikbaar. Hij weet alles wat je ooit hebt gedaan en toch houdt Hij nog steeds van je! Hij kent ook jouw toekomst. Hij heeft de beste plannen voor jouw leven. Hij geeft zo veel om jou dat Hij Zijn Zoon opgaf, zodat jij voor altijd bij Hem zult kunnen zijn. “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16)

Je kunt met Hem over alle dingen praten die jij belangrijk vindt. Vertel Hem over je verlangens en je hartstochten. Deel je zorgen over je naasten met Hem. Praat met Hem over je angsten.

Communiceer met God en vertel Hem zonder vrees wat er in jouw binnenste plaatsvindt.


Gebed – Wat kan ik zeggen?
Bidden kan op vele manieren plaatsvinden. De beste manier is om gewoon heel natuurlijk te zijn, alsof jij met Hem in dezelfde kamer bent. Hij wil dolgraag horen wat je te zeggen hebt. Je kunt Hem alles vertellen wat je op het hart ligt. Hij zal zelfs naar je boosheid en je verdriet luisteren.

In Matteüs 6:9-13 leerde Jezus de discipelen een patroon voor het bidden. “Bid daarom als volgt: 'Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad'”.


Gebed – Waarom bidden?
Waarom is bidden belangrijk? Als God al alles over jou weet en alles wat Hij Zelf geschreven heeft al kent, waarom moeten we dan bidden? Omdat God ons met een vrije wil heeft geschapen. Hij wil dat we uit eigen wil graag naar Hem toestappen, niet als een soort robots. Hij heeft ons een verstand gegeven, zodat we beslissingen kunnen nemen en de belangrijkste beslissing gaat over de eeuwigheid. Ook al kent Hij de toekomst, wij kennen de toekomstige keuzes die we zullen maken nog niet. Het is belangrijk dat we onder Zijn leiding leven, zodat we de juiste keuzes zullen maken.

In de Bijbel kun je lezen hoe koningen, profeten en heel gewone mensen, zoals jij en ik, rampspoed wisten af te wenden door tot God te bidden. Eén bepaald gebed deed de zon stilstaan, een ander gebed liet vuur uit de hemel neerdalen, weer een ander gebed voegde vijftien jaar aan een mensenleven toe en weer een ander gebed redde zelfs een hele stad. Deze mensen baden vurig tot de God die gebeden verhoort.

Wanneer je bidt, dan luistert God naar je uitroep. Wanneer je niet bidt, dan heeft God het gevoel dat Hij uit jouw leven wordt buitengesloten. “Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat” (2 Petrus 3:9b). Wanneer je consequent bidt, bevestig je het bestaan van God in je leven. Je bouwt een geloofsovertuiging op, terwijl je Gods hand in Zijn machtige werk voor jou aan het werk ziet, gewoon omdat je erom gevraagd hebt.

“Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan” (Matteüs 7:7-8).


Leer meer over gebeden!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden