Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Gebeden en geestelijke oorlogvoering

QUESTION: Gebeden en geestelijke oorlogvoering

ANSWER:

Ik heb John Pipers inzichten over gebed en de realiteit van geestelijke oorlogvoering altijd al bijzonder op prijs gesteld. Lees wat hij te zeggen had:

  “Eerst moeten we het hebben over oorlogvoering. Want het leven is een strijd. En mensen kunnen pas weten wat bidden werkelijk is, wanneer zij weten dat zij oorlog voeren en dat de inzet van die oorlog oneindig veel hoger is...

  Maar de meeste mensen geloven dit niet in hun hart. Zij geloven dat wij in vredestijd leven, niet in oorlogstijd...

  Mensen zullen pas gaan bidden zoals zij zouden moeten bidden, wanneer zij dit geloven. Tot dan zullen zij niet eens weten wat bidden is...

  Bidden is de communicatie waarmee de oorlogswapens worden ingezet volgens de wil van God. Gebeden zijn bedoeld om strijd te leveren...

  Gebeden zijn bedoeld om een oorlogsmissie te volbrengen. Het is alsof de veldcommandant (Jezus) de troepen op de been heeft gebracht, hen een cruciale missie heeft gegeven (“Ga en draag vruchten”), ieder van hen een persoonlijke zender heeft gegeven op de frequentie van het hoofdkwartier van de generaal, en zegt: ‘Kameraden, de generaal heeft mij het gezag gegeven om ieder van jullie via deze zenders rechtstreeks met hem in contact te brengen. Als jij trouw blijft aan je missie en in eerste instantie streeft naar zijn overwinning, zal hij altijd zo dichtbij je zijn als deze zender, je tactisch advies geven en luchtsteun sturen wanneer jij of je kameraden die nodig hebben.’

  Maar wat hebben miljoenen Christenen gedaan? Zij geloven niet meer dat wij oorlog voeren. En wat hebben zij met die walkietalkie gedaan? Ze hebben geprobeerd om die als een soort intercom in hun gezellige huisjes op te hangen... niet om de vuurkracht op te roepen om een dodelijke vijand te bestrijden, maar om de dienstmeid te vragen om nog een extra kussen naar de luie stoel te brengen.”1

Gebeden, geestelijke oorlogvoering en communicatie op het slagveld
Gebeden te midden van voortdurende geestelijke oorlogvoering, om het koninkrijk van God te vergroten, hebben de hoogste prioriteit bij de hemelse troon. Wij mogen Jezus’ naam aanroepen wanneer wij Hem op het strijdtoneel om hulp vragen. Gebeden op het geestelijke slagveld zijn tactisch van aard.

Laten we dat nog eens vergelijken met een aards strijdtoneel: verzoeken om rantsoenen en tenten en benzine voor de tanks zijn strategische verzoeken; de kwartiermeester weet uit ervaring wat de troepen nodig hebben - al voordat het juiste papierwerk hiertoe in drievoud wordt ingediend. Maar de tactische situatie aan het front is heel dynamisch en vereist een rechtstreekse communicatie met het hoofdkwartier. Deze verzoeken hebben het stempel van de veldcommandant die zijn troepen heeft beloofd dat hij hen nooit zal verlaten of in de steek zal laten. Vergis je niet: communicatie op het slagveld neemt in het koninkrijk van God een unieke en bijzonder belangrijke plaats in.

Voetnoten:
Met toestemming gebaseerd op het boek Navigating Your Perfect Storm, Dr. Bob Wenz (Biblica, 2010). Aanbevolen door Dr. Bob Wenz en zijn gemeente, Renewing Total Worship. Alle rechten voorbehouden in de oorspronkelijke uitgave.

1 John Piper, Prayer: The Work of Missions, ACMC Annual Meeting, Denver, CO, 29 juli, 1988, http://www.desiringgod.org/ResourceLibrary/ConferenceMessages/ByDate/1988/1459_Prayer_The_Work_of_Missions/ (versie van 30 april, 2010).

Een modelgebed - Leer meer!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden