Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

God verhoort gebeden

QUESTION: God beantwoordt gebeden – maar waarom niet op de manier zoals ik het graag wil?

ANSWER:

God beantwoordt gebeden! De schoonheid van het gegeven dat God gebeden beantwoordt ligt juist daarin: Hij geeft ons antwoord! De ultieme en onfeilbare liefde van God betekent dat Hij niets minder dan het allerbeste voor ons wil. Soms is datgene wat wij het beste vinden beslist niet goed voor ons. Dat kunnen we vaak pas zien als er wat tijd verstreken is en we terugblikken en kunnen zien hoe de situatie zich ontwikkeld heeft. God wist de hele tijd al wat het beste voor ons was!

Als een vader zijn dochter meeneemt naar een snoepwinkel en tegen haar zegt dat ze alles mag hebben wat ze maar wil, zal het meisje met grote ogen door de winkel lopen en al het snoep bekijken. Maar de vader, die weet dat zijn dochter allergisch is voor chocola, zal haar geen reep geven, ook niet als ze hem daar om vraagt. Betekent dat dan dat de vader niets geeft om het verlangen van zijn dochter? Nee, hij draagt zijn verantwoordelijkheid als ouder en doet wat het beste is voor het kind.

Op dezelfde manier beantwoordt God onze gebeden. Hij heeft altijd ons hoogste belang op het oog. God heeft geen baat bij ons, maar wij hebben alle baat bij Hem!

Als je dus een volgende keer niet het antwoord krijgt dat je wilt, of wanneer je het gevoel hebt dat God helemaal niets laat horen, wees dan niet bezorgd en vertrouw op Hem. Mettertijd zul je Zijn bescherming zien, Zijn goddelijke hand in jouw leven.

In 1 Johannes 5:14-15 staat: “We kunnen zonder vrees naar Hem toe gaan, vol vertrouwen dat Hij ons antwoordt als we Hem om iets bidden waar Hij het mee eens is. En als we weten dat Hij al onze gebeden beantwoordt, weten we dat we krijgen waar we Hem om hebben gevraagd.”

Leer meer over voorbeden!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden