Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Schriftteksten over bidden en vasten

QUESTION: Welke Schriftteksten gaan over bidden en vasten?

ANSWER:

Er zijn veel Schriftteksten over bidden en vasten. Hier volgen er enkele:

Gelegenheden waarop in de Bijbel werd gebeden en gevast:
Bidden om goede gezondheid/genezing: “David bad alle dagen tot God voor het jongetje. Hij at niets en sliep op de grond.” (2 Samuel 12:16)

Bidden om veiligheid: “Daar bij de rivier de Ahava zei ik [Ezra] tegen iedereen dat ze niet moesten eten. Zo moesten ze zich klaarmaken voor onze God. Ook wilde ik dat ze onze God zouden smeken om een goede reis voor ons, onze kinderen en onze spullen.” (Ezra 8:21)

Als uiting van inkeer: “In Mizpa gekomen schepten ze water uit de waterput en goten dat uit bij de Heer. Ook aten ze die dag niet. En ze zeiden: ‘We geven toe dat we ongehoorzaam zijn geweest aan de Heer.’ Daarna begon Samuel de Israëlieten bij Mizpa te leren wat er in de wet staat.” (1 Samuel 7:6)

Als teken van rouw: “Ze huilden en aten niets tot de avond. Want ze treurden over Saul en over zijn zoon Jonatan, over het volk van de Heer en over Israël, omdat zij waren gedood.” (2 Samuel 1:12)

Vóór het nemen van een belangrijke beslissing: “Op een dag, toen zij zonder te eten de hele dag aan het bidden waren, zei de Heilige Geest tegen hen: ‘Ik heb een speciale taak voor Barnabas en Saulus.’ Ze baden de hele dag en legden hun daarna de handen op om hen te zegenen voor het werk dat ze gingen doen. Daarna lieten ze hen gaan... Daarna wezen ze in elke gemeente leiders aan. Ze baden de hele dag, zonder te eten, en vertrouwden hen daarna toe aan de Heer in wie ze geloofden.” (Handelingen 13:2-3, 14:23)

Onderricht over bidden en vasten in de Bijbel:
Vasten is een persoonlijke gebeurtenis: “En als jullie een dag niets eten om je op God te richten, laat dat dan niet aan de mensen merken. De schijnheilige mensen laten dat wél aan iedereen zien. Ze zetten een heel somber gezicht op, kammen hun haar niet en wassen hun gezicht niet, zodat iedereen het weet. Luister goed! Ik zeg jullie dat ze hun hele beloning al hebben gekregen. Maar jullie zeg Ik: als jullie niets eten om je op God te richten, kam dan gewoon je haar en was gewoon je gezicht. Dan weten de mensen het niet, maar alleen jullie Vader weet het, want Hij ziet de verborgen dingen. En Hij zal jullie er openlijk voor belonen.” (Matteüs 6:16-18)

Er kan ook van andere dingen (dan voedsel) gevast worden: “Het is goed voor een echtpaar om regelmatig met elkaar naar bed te gaan. Als de man graag wil, moet zijn vrouw geen nee zeggen. En als de vrouw graag wil, moet de man geen nee zeggen. Het kan gebeuren dat je samen afspreekt om een poosje niet met elkaar naar bed te gaan. Bijvoorbeeld omdat je meer tijd wilt hebben om te bidden. Maar daarna ga je weer gewoon met elkaar naar bed. Anders krijgt de duivel de kans om je te verleiden tot verkeerde dingen, omdat je je niet kan beheersen.” (1 Korintiërs 7:3-5)

Jezus vereiste vasten niet als onderdeel van het Christelijke geloof: “Toen zeiden de Farizeeërs en wetgeleerden tegen Jezus: ‘De leerlingen van Johannes slaan op bepaalde dagen het eten over en zeggen hun gebeden op. De leerlingen van de Farizeeërs doen dat ook. Maar úw leerlingen eten en drinken altijd.’ Jezus zei tegen hen: ‘Hoe kunnen de gasten op een bruiloft niets eten? Ze zijn gekomen om met de bruidegom feest te vieren. Zolang de bruidegom bij hen is, eten ze mee van de feestmaaltijd. Maar er zal een tijd komen dat de Bruidegom niet meer bij hen is. Dán zullen ze niets eten.’” (Lukas 5:33-35)

Vasten is een manier om te aanbidden: “Er was in de tempel ook een profetes, Anna, een dochter van Fanuël. Ze hoorde bij de stam van Aser en was 84 jaar oud. Zeven jaar na haar huwelijk was haar man gestorven. En nu kwam ze nooit buiten de tempel. Dag en nacht bleef zij daar om God te dienen met vasten en bidden.” (Lukas 2:36-37, Het Boek)

Leer meer over bidden en vasten!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden