Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Uw wil geschiede

QUESTION: Uw wil geschiede - Hoe kan ik volgens Gods wil bidden?

ANSWER:

Een gebed in de Bijbel dat algemeen bekend staat als het “Onze Vader” bevat de zin “Uw wil geschiede.” Wat bedoelde Jezus toen Hij ons leerde om te bidden dat Gods wil gedaan zal worden? Hij gaf ons dit voorbeeldgebed om ons te vertellen dat wij, wanneer we tot God bidden, Hem zouden moeten vragen om elke situatie te behandelen op de manier die volgens Hem het beste is. Hoe God met een bepaalde situatie wenst om te gaan is Zijn wil. Jezus leerde ons in het “Onze Vader” dat we altijd zouden moeten bidden dat in alle omstandigheden Gods wil wordt gedaan.

Toen we jong waren, moesten we eerst toestemming van onze ouders vragen voordat we ergens naartoe konden gaan, bepaalde dingen mochten eten, enzovoorts. Onze ouders hadden de leiding en zij namen - naar hun wil - beslissingen voor ons, hun kinderen. Zij verwachtten van ons dat wij gehoorzaam waren en aan hen toestemming vroegen. En wanneer zij ons dan lieten weten wat hun beslissing was, verwachtten zij ook dat wij gehoorzaam waren.

Dit is een aardse voorstelling van onze relatie met God. Hij is onze hemelse Vader en als Zijn kinderen moeten wij naar Hem toestappen en Hem vragen wat Zijn wil is voor onze levens. Toen wij tot inkeer kwamen en ons tot God wendden om vergeven te worden, aanvaardden wij Hem ook als Heer van onze levens. Dat betekent dat Hij de leiding heeft. Wij moeten nu vragen wat Zijn beslissingen (Zijn wil) zijn aangaande alle dingen in ons leven. Bidden dat Gods wil zal geschieden is een handeling van gehoorzaamheid, net zoals wij de toestemming van onze ouders vroegen.

Of we in onze gebeden “Uw wil geschiede” zeggen of minder formele bewoordingen gebruiken, maakt eigenlijk niet uit. Wat wel belangrijk is, is dat we in overeenstemming met Gods wil bidden. Het is oké om God te vertellen wat ónze wil is in een gegeven situatie, maar dan moeten we die situatie aan Hem overgeven en Hem laten weten dat we toch Zijn wil boven de onze verkiezen. Zelfs Jezus deed dit in de hof van Getsemane toen Hij op het punt stond om gefolterd en gedood te worden: “Maar Ik zal niet doen wat Ik Zelf wil, maar wat Ú wil” (Matteüs 26:39).

Wanneer wij bidden “Uw wil geschiede”, kunnen we God ook vragen om Zijn wil aan ons duidelijk te maken. We kunnen met een nederig hart bidden, onze eigen wil aan de kant zetten en altijd streven naar Gods wil. We kunnen vóór elke stap die we zetten al weten dat God ons zal eren door Zijn wil aan ons bekend te maken, zodat we Hem kunnen gehoorzamen.

Leer meer over het 'Onze Vader'!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden