Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Verschillende soorten vasten

QUESTION: Zijn er verschillende soorten vasten?

ANSWER:

De Bijbel beschrijft vier verschillende soorten vasten:

  • Normaal vasten - Traditioneel betekent een normale vastenperiode een tijd waarin geen voedsel wordt gegeten. Bij normaal vasten drinken mensen nog steeds water of sap. Toen Jezus in de woestijn vastte, zei de Bijbel: “Hij bleef 40 dagen in de woestijn. Al die tijd at Jezus niets. Tenslotte kreeg Hij honger” (Matteüs 4:2). Merk op dat het vers niet zegt dat Jezus dorst had.

  • Gedeeltelijk vasten - Dit soort vasten slaat meestal op het overslaan van een specifieke maaltijd of een onthouding van bepaalde soorten voedsel. In Daniël 10:2-3 lezen we: “Ik was drie weken lang diep bedroefd over wat ik over die verre toekomst had gezien. Ik at geen lekkere dingen en geen vlees en ik dronk geen wijn. Ook verzorgde ik mij niet met zalfolie, tot er drie hele weken voorbij waren.” En in Daniël 1:12 beperkten zij hun dieet tot groenten en water: “Tien dagen lang zullen we alleen brood en groenten eten en water drinken.”

  • Volledig vasten - Dit soort vasten is volledig: geen voedsel en geen drinken. Handelingen 9:9 beschrijft het volledige vasten van Paulus gedurende de drie dagen na zijn ontmoeting met Jezus op de weg naar Damascus: “Drie dagen lang kon hij niet zien. En hij at niets en dronk niets.” Ester riep ook op tot dit soort vasten, en wel in Ester 4:15-16: “Ester liet Hatach het volgende antwoord aan Mordechai overbrengen: ‘Verzamel alle Judeeërs die in de stad Susan wonen. Eet en drink drie dagen en nachten niet. Ook ik en mijn dienaressen zullen drie dagen en nachten niet eten en drinken. Daarna zal ik naar de koning gaan, ook al heeft hij dat verboden. Sterf ik, dan is het niet anders.’” Met dit soort vasten moet je uitzonderlijk voorzichtig zijn en het mag ook niet te lang duren.

  • Seksueel vasten - In 1 Korintiërs 7:3-6 staat: “Het is goed voor een echtpaar om regelmatig met elkaar naar bed te gaan. Als de man graag wil, moet zijn vrouw geen nee zeggen. En als de vrouw graag wil, moet de man geen nee zeggen. Het kan gebeuren dat je samen afspreekt om een poosje niet met elkaar naar bed te gaan. Bijvoorbeeld omdat je meer tijd wilt hebben om te bidden. Maar daarna ga je weer gewoon met elkaar naar bed. Anders krijgt de duivel de kans om je te verleiden tot verkeerde dingen, omdat je je niet kan beheersen. Ik geef jullie dit als goede raad, niet als een bevel.”
Al wordt het niet in de Bijbel vermeld, toch kunnen Christenen vandaag de dag ook van andere dingen vasten. Sommige mensen geven een tijdlang bepaalde soorten entertainment op, zoals tv of films, om zich beter te kunnen richten op hun gebeden. Anderen onthouden zich een tijdlang van slaap of andere activiteiten.

Leer meer over bidden en vasten!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden