Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Voorbeden

QUESTION: Bestaan er Bijbelse voorbeelden van voorbeden?

ANSWER:

Voorbeden zijn gebeden die worden aangeboden namens andere mensen - je vrienden, familie, collega’s, enzovoorts. Hebben de mensen in jouw omgeving behoeften, zorgen of gezondheidsproblemen? Als dat zo is, dan kun jij God voor hen aanroepen. De Bijbel geeft ons verschillende voorbeelden van voorbeden. Hier volgen er enkele:

Een van de eerste voorbeelden van dit soort gebed vinden we in Genesis 18, toen Abraham bij God pleitte voor het welzijn van de inwoners van Sodom. In plaats van overweldigd te raken door zijn eigen noden, bad Abraham voor de mensen in zijn omgeving.

Mozes staat ook bekend om zijn vele voorbeden voor anderen. In Exodus 8:28 vroeg de farao zelfs of Mozes voor hem wilde bidden: “Toen zei de Farao: ‘Ik zal jullie laten gaan. Jullie mogen aan jullie Heer God offers gaan brengen in de woestijn. Maar jullie mogen niet te ver weggaan. En bid voor mij.’” Later, in Exodus 15:25, smeekte Mozes God namens het Hebreeuwse volk: “Mozes riep luid tot de Heer...” Mozes bad dringend en moedig voor andere mensen.

In het Nieuwe Testament worden diverse voorbeden van Paulus beschreven. In Filippenzen 1:9-11 bad Paulus voor de gelovigen: “Ik bid dat jullie liefde aldoor zal blijven groeien. Want daardoor zal ook jullie wijsheid groeien. Dan zullen jullie de dingen van God steeds beter begrijpen. Jullie zullen steeds beter gaan zien welke dingen werkelijk belangrijk zijn. Daardoor zullen jullie zuiver en volmaakt zijn op de dag dat Christus terugkomt. Dan zal aan jullie te zien zijn hoe God jullie heeft veranderd sinds Hij jullie heeft vrijgesproken van schuld. En dat allemaal dankzij Jezus Christus. Daardoor zullen de mensen God eren en prijzen.”

De gemeente bad vurig voor Petrus toen hij in het gevang zat. Handelingen 12:5 zegt: “Terwijl Petrus in de gevangenis zat, bleef de gemeente aldoor voor hem bidden.”

1 Timoteüs 2:1-4 spoort ons aan om voor anderen te bidden: “Ik wil je vooral aanmoedigen om voor alle mensen te smeken, te bidden en te danken. Ook voor koningen en alle mensen in de regering. Doe dat, zodat we in rust en vrede God zullen kunnen dienen op de manier die Hij wil. God wil dat graag. Want Hij is onze Redder. En Hij wil dat alle mensen zullen worden gered en naar zijn waarheid zullen luisteren.”

Jezus is Zelf natuurlijk het beste voorbeeld aller tijden wat betreft voorbeden! Hier volgen enkele van Zijn gebeden:

  • Jezus bad voor Petrus. Lukas 22:32 stelt: “Ik heb voor je gebeden dat je geloof niet zou bezwijken; als je eenmaal tot inkeer bent gekomen, sterk dan op jouw beurt je broeders.”
  • Jezus bad voor de mensen die Hem kruisigden. In Lukas 23:34 staat: “’Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen!’ En de soldaten dobbelden erom hoe ze zijn kleren zouden verdelen.”
  • Jezus bad in Johannes 17 voor Zijn discipelen en voor gelovigen in alle eeuwen.
Is het een zonde als we niet voor andere mensen bidden? 1 Samuel 12:23 beantwoordt deze vraag: “Wat mij betreft, ik zal voor jullie blijven bidden. Want anders zou ik ongehoorzaam zijn aan de Heer. Ik zal jullie blijven leren hoe jullie moeten leven zoals de Heer het wil.”

Neem jij de tijd om voor anderen te bidden? Voorbeden zijn krachtig! De Bijbel vertelt ons dat het weer veranderde, dat mensen uit de gevangenis werden vrijgelaten, dat vijanden werden verslagen en nog zo veel meer - allemaal als gevolg van voorbeden!

Leer meer over voorbeden!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden