Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Voorbeeldgebed van de apostel Paulus

QUESTION: Voorbeeldgebed van de apostel Paulus - Gebeden voor de heiligen

ANSWER:

Zelfs een oppervlakkige bestudering van de uitspraken van de apostel Paulus over bidden laat zien dat zijn voorbeeldgebed twee categorieën beslaat. Op de eerste plaats bad Paulus voortdurend voor de heiligen in alle gemeenten. Hij bad om hun geestelijke groei, hun wijsheid en begrip, hun geestelijke kracht, hun eenheid in de Geest en hij bad dat hun levens Gods roeping waardig zouden zijn. Dat alles terwijl hij God dankte voor deze gelovigen en hun groei.

    “We bidden altijd voor jullie. Dan danken we God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor jullie. Want we hebben gehoord over jullie geloof in Jezus Christus. Ook over jullie liefde voor alle gelovigen. Jullie zijn zo vol geloof en liefde, doordat jullie vol verwachting uitkijken naar wat er in de hemel voor jullie klaarligt. Jullie hebben daarvan gehoord toen jullie het goede nieuws hoorden. En het goede nieuws is de waarheid. Over de hele wereld worden mensen door het goede nieuws veranderd. Ook jullie zijn aan het veranderen. Dat begon op de dag dat jullie het goede nieuws hoorden en werkelijk ontdekten hoe goed en liefdevol God is” (Kolossenzen 1:3-6).

    “Sinds we dat weten, blijven we dan ook aldoor voor jullie bidden. We vragen God dat Hij jullie veel wijsheid en geestelijk inzicht zal geven. Want daardoor zullen jullie duidelijk kunnen weten wat zijn wil is. Dan kunnen jullie leven zoals Hij het wil en Hem blij maken met alles wat jullie doen. Dan zullen jullie goede resultaten hebben van alle goede dingen die jullie doen. En ook zullen jullie God steeds beter leren kennen. En jullie zullen vol worden van zijn hemelse kracht. Door die kracht zullen jullie kunnen volhouden en alles met blijdschap kunnen verdragen. Ook zullen jullie de Vader danken, die jullie geschikt heeft gemaakt om zijn erfenis te krijgen. Die erfenis ligt klaar voor iedereen die bij zijn Koninkrijk van het licht hoort” (Kolossenzen 1:9-12).

Voorbeeldgebed van de apostel Paulus - Gebeden voor zijn bediening
De voornaamste verzoeken voor Paulus zelf waren dat hij uit het gevang zou worden vrijgelaten om het Woord te kunnen preken (dit is een steeds terugkerend thema), dat zijn prediking in de kracht van God veel vrucht zou dragen, dat nieuwe deuren zouden worden geopend voor zijn bediening en dat God hem gelegenheden zou geven om dapper en onbevreesd het evangelie te verkondigen. We vinden eigenlijk weinig in Paulus’ brieven over gebeden voor lichamelijke of persoonlijke behoeften, niet omdat deze dingen niet belangrijk zouden zijn, maar omdat hij aannam dat God hiervan op de hoogte was, zich erom bekommerde en vertrouwd kon worden: “God heeft zelfs zijn eigen Zoon aan ons gegeven. Dan zal Hij ons toch zeker ook al het andere geven dat we nodig hebben?” (Romeinen 8:32).

Voetnoten:
Met toestemming gebaseerd op het boek Navigating Your Perfect Storm, Dr. Bob Wenz (Biblica, 2010). Aanbevolen door Dr. Bob Wenz en zijn gemeente, Renewing Total Worship. Alle rechten voorbehouden in de oorspronkelijke uitgave.

Een modelgebed - Leer meer!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden