Gebed om Zonde te Bekennen

Gebed om Zonde te Bekennen

 
U bent hier: Gebed >> Gebed om Zonde te Bekennen

Gebed om zonde te bekennen: Het Doel
Bidden voor de vergeving van zonden is belangrijk omdat God ons heeft opgeroepen om tot Hem te komen, om Zijn vergeving op te zoeken. Zonde scheidt ons af van God; Hij is perfect en kan de aanwezigheid van zonde niet tolereren. Je zou kunnen vragen: "Maar wat is zonde en waarom zou ik deze moeten bekennen? Wat gebeurt er als ik dat niet doe?” Zonde is ongeloof, je buiten de wil van God bevinden, of het plegen van vergrijpen. Enkele daarvan zijn:

De Bijbel vertelt ons dat alle mensen hebben gezondigd en niet aan God's standaard kunnen voldoen (Romeinen 3:23). We zijn geen perfecte wezens, maar we zouden er naar moeten streven om te zijn zoals Jezus ons liet zien. Als we werkelijk van God houden, dan zullen we Hem willen behagen.

“Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons” (1 Johannes 1:8-10).

Gebed om zonde te bekennen: Het Hoe
God geeft ons alle gelegenheid om onze zonden te bekennen, om onmiddellijk vergeven te zijn, en om de eeuwige beloningen te oogsten. Hij zegt feitelijk dat we dagelijks ons kruis moeten opnemen (Lucas 9:23). Dit vers betekent dat we onze zelfzuchtige verlangens moeten ontkennen en voor een rechtschapen richting in het leven moeten kiezen.

Het opbiechten van je zonden is het begin van een vernieuwde relatie met God. Hij eist niet dat dit een formele, uit het hoofd geleerde, robot-achtige handeling is.

  • De Heer wil oprecht, zinvol berouw zien die uit nederige harten voortkomt (Matteüs 11:28-30).
  • Hij wil dat we specifiek zijn in ons gebed voor de vergeven van onze zonden, en dit niet in algemene termen doen (Daniël 9:4-19). Vertel God wat je gedaan hebt.
  • Hij wil dat we erkennen dat we gezondigd hebben, en Hij wil dat wij weten dat Hij op stel en sprong vergeeft (Psalm 32:5-7).
  • Als Hij ons vergeeft, zouden we ook anderen moeten vergeven (Matteüs 6:12).
  • Het bekennen van onze zonden aan elkaar biedt ons de mogelijkheid om aan elkaar verantwoording af te leggen. Hierdoor kunnen we effectief voor elkaar bidden (Jakobus 5:16).
Leer een Gebed voor Vergeving!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Discipelschap

God's Wil Kennen
Spirituele Volwassenheid
De Bijbel Begrijpen
Een Dagboek Bijhouden
Gebed om Zonde te Bekennen
Stille Tijd
God's Stem Horen
Manieren Om Te Bidden
Christelijke Meditatie
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Add Gebed om Zonde te Bekennen to My Google!
Add Gebed om Zonde te Bekennen to My Yahoo!
XML Feed: Gebed om Zonde te Bekennen


Gebed Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutPrayer.org, Alle Rechten Voorbehouden.