Clicky

Да слушаш Божия глас

Да слушаш Божия глас

 - Комуникация
Вие сте тук: Молитвата >> Да слушаш Божия глас

Да слушаш Божия глас – готови ли сте да слушате?
Да слушаш Божия глас е нещо, което всички ние желаем, но знаете ли, че не е трудно да се направи. В действителност, Бог иска да чуете гласа Му! Той не ни говори чрез трептене в нашия черен дроб или чрез вибрации или медиуми. Да чуеш гласа на Бога е толкова естествено, колкото да слушаш най-добрия си приятел да говори с теб. Нещо повече, ние можем да Го чуваме всеки ден и не само по специални поводи или пеейки специални заклинания. Той ни говори в естествените моменти от живота. Искате ли да чуете гласа на Бога? Тогава трябва да бъдете готови да слушате.


Да слушаш Божия глас – защо искате да Го чуете?
Защо искате да чуете Божия глас? Това може да звучи като глупав въпрос, но мотивите са важни за всичко, което правим. Библията казва това за Божието слово: "Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето." (Евреи 4:12)

Искате ли да чуете гласа на Бога? Ако да, възможно е вие вече да Го слушате, защото Той може би е Този, Който ви дава копнеж да Го слушате.

Да слушаш Божия глас в Библията
В книгата си "Да познаваме Бог”, Дж.И. Пакър казва: "Бог говори на човека и Библията е Неговото слово, което ни е дадено, за да ни направи мъдри за спасението."

Библията сама заявява: "В началото беше Словото, и Словото беше у Бога, и Словото беше Бог" (Йоан 1:1). На друго място четем: " Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата." (2 Тимотей 3:16)

Можете да чуете хората да казват, че Библията е само една книга, написана от мъже, но самата Библия твърди, че е Божието Слово! Можем ли да се осланяме на нея? Доказателствата от историята, археологията, изпълнените пророчества и личните свидетелства в продължение на хиляди години са непреодолими, че Библията наистина е Божието Слово. Искате ли да чуете гласа на Бога? Тогава четете Библията. Намерете добър дневен план за четене и се придържайте към него.

Да слушаш Божия глас чрез молитва
Когато искате да разговаряте с някой, как започвате? Изправяте ли се пред човека, надявайки се, че той ще говори с вас? Това може да работи, ако другият човек е отворен достатъчно, но обикновено ние започваме разговора, отваряйки собствената си уста и говорейки, ангажирайки вниманието на другия. Същото е и с Бога! Той обича да слуша ние да говорим с Него и това е в тези моменти, в които ние се подготвяме да чуем гласа на Бога. Молитвата е като да кажеш "Здравей, Боже, аз съм. Вярвам, че Си ме създал и че знаеш много повече от мен за това как трябва да живея живота си. Бих искал да Те опозная по-добре. Ето какво се случва в живота ми и аз бих искал да чуя какво мислиш за това как да се справя. Би ли ми говорил за това днес?"

В обикновен разговор ние говорим, след това слушаме отговора на другия човек. Същото е и с Бога! След като сме подготвили сърцата си да слушаме чрез молитва, ние сме по-склонни да чуваме гласа на Бога. Дали Той разговаря с нас чрез звуков глас? Някои твърдят, че да, но обикновено това не е така. Ние може в действителност да не "чуем" гласа на Бог, но Той ни говори по много начини. Ето някои от тях:

  • • Бог говори чрез Словото Си
  • • Бог говори чрез нашите мисли
  • • Бог говори чрез разговори с други хора
  • • Бог говори чрез обстоятелствата
Да слушаш Божия глас чрез Исус Библията също ни казва, че Исус е Бог в плът. Затова, ако искате да чуете гласа на Бога, трябва да изучавате и да познавате ученията на Исус. Ето как го описва Йоан: "Това, което беше отначало, което чухме, което видяхме с очите си, което изгледахме и ръцете ни попипаха, за Словото на Живота" (1 Йоан 1:1). Вие също трябва да имате лична връзка с Исус. Някога опитвали ли сте се да поддържате разговор с лице, което не познавате? Това обикновено не отива много далеч.

Малко преди да бъде разпнат, Исус се срещна с учениците Си, за да ги успокои за това какво ще се случи, след като Той премине. Той им обеща помощник: "И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века. Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото го не вижда нито го познава. Вие го познавате, защото той пребъдва във вас, и във вас ще бъде." (Йоан 14:16-17). Светият Дух, следователно, е изпълнението на начина, по който чуваме гласа на Бога!

Да слушаш Божия глас с помощта на Светия Дух
"А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал." (Йоан 14:26). Втората глава на Деяния описва събития, случили се в деня на Петдесетница, след като Исус се възнесе на небето. Стих 3 казва, че те всички се изпълниха със Светия Дух, Съветника, обещан от Исус. Този уникален аспект на личността на Бог не дойде като някой, който те биха могли да видят и докоснат, но Той дойде, за да живее в тях. Същият този Дух, е достъпен за вас и мен днес. Християнин ли сте? Ако е така, вече имате Светия Дух на разположение. Молете Бог за ново изпълване всеки ден и Той ще подготвя сърцето ви да чувате гласа на Бога. Неговия Дух, онзи тих, тънък глас вътре във вас, е Този, Който ще ви напомня за това, което Бог е казал и ще ви помага да разпознавате Божиите възможности в живота ви.


Да слушаш Божия глас – заключение по въпроса
И така, ние имаме Библията, молитвата, Исус, Святия Дух и сърцата си да ни помогнат да слушаме Божия глас. Искате ли да чуете гласа на Бога? Това е последен въпрос, защото Бог отговаря на искащите сърца. В книгата Откровение четем: "Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене." (Откровение 3:20). Бог никога няма да ви принуди да Му се подчинявате, но чака вашия охотен отговор на Неговия призив. Чувате ли Неговия глас точно сега? Не позволявайте окончателния ви отговор да бъде погрешен.

Продължете нататък и се уверете, че знаете Божията воля!


Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.
Следвайте ни на:
English  
Social Media
Следвайте ни на:

Споделете ни:


Ученичество

Защо трябва да се молим
Начини да се молим
Неотговорена молитва
Молитва за изповядване на грях
Да слушаш Божия глас
Additional Content To Explore...

Хваление
Общуване
Служение
Евангелизъм
 
 
Бог съществува ли научно доказано?
Бог съществува ли според философите?
Библията истинна ли е?
Кой е Бог?
Кой е Исус?
Защо християнството?
Да израснеш с Бог
Популярни теми
Предизвикателства на живота
Възстановяване
 
ТЪРСЕНЕ
 
Add Да слушаш Божия глас to My Google!
Add Да слушаш Божия глас to My Yahoo!
XML Feed: Да слушаш Божия глас
Молитвата Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Всички права запазени.