Clicky

Слава на Бог

Слава на Бог

 - Той е достоен
Вие сте тук: Молитвата >> Слава на Бог

Слава на Бог – важността на славенето
Славенето на Бога е това, което ние изказваме в потвърждение на Божието съвършенство. Може би си мислите, че славата е същото, като да кажеш "благодаря", но има разлика. Благодарността описва отношението ни към това, което Бог е направил, докато хвалата е за това кой е Бог. Псалм 18:3 казва: "Викам към Господа, който е достоен за хвала..."

На всички вярващи е заповядано да славят Бога! Всъщност, Исая 43:21 обяснява, че хвалата е една от причините да сме създадени: "Людете, които създадох за Себе Си, За да оповестяват хвалата Ми." Евреи 13:15 потвърждава това: "Чрез Него нека принасяме на Бога непрестанно хвалебна жертва, сиреч, плод от устни, които изповядват Неговото име. "

Хвалата произхожда от сърце, пълно с любов към Бога. Второзаконие 6:5 казва: "Обичай Господа твоя Бог с цялото си сърце и с цялата си душа и с всичката си сила." Вие християнин ли сте? Ако е така, вие знаете, че обичате Бога, защото Той първо ви е обикнал! Без Божията любов, всяка похвала, която правите, е куха. Любовта, родена от връзка с Бога чрез Исус Христос, е съществена част от вашата хвала.


Слава на Бог – как да хвалим Бог
Как може да носите слава на Бога? Какво можете да направите, за да превърнете това в неразделна част от живота си? Славата може да се изрази в песен, в стих или в молитва и трябва да се прави непрекъснато! Псалм 34:1 инструктира: "Ще благославям Господа на всяко време Похвала към Него ще бъде винаги в устата ми." Псалм 71:6 казва: "Ти си ми бил подпорка от рождението ми; От утробата на майка ми Ти си бил мой благодетел; За Тебе ще бъде винаги хвалението ми."

Хвалението на Бог се изразява външно чрез нашите ежедневни дейности, както и вътрешно в мислите ни. Славенето е акт на християнско хваление.

"От къде да започна?" може да попитате. "Как да започна да хваля Бога?" Ако хвалението на Бога е нещо ново за вас, опитайте се да хвалите Бога за това, което е за вас, лично. Прогласете, че Божията доброта е без мярка, тя е в изобилие и прелива! Ето няколко начина да започнете:

  • Славете Бога за Неговата святост, милост и справедливост (2 Летописи 20:21, Псалм 99:3-4).
  • Славете Бога за Неговата благодат (Ефесяни 1:6).
  • Славете Го за Неговата благост (Псалм 135:3).
  • Славете Бога за Неговата доброта (Псалм 117).
  • Славете Бога за спасението Му (Ефесяни 2:8-9)
Хваленето на Бога може да се прави навсякъде! С течение на времето то ще стане толкова нормално, както дишането. Понякога славим Бога вътрешно, както в Псалм 9:2: "Ще се зарадваме и развеселим в теб, аз ще пея хвала на името Ти, Всевишни." Друг път имаме възможност да принесем слава и хвала на нашия Бог публично. Псалм 22:22 казва: "Ще възвестявам името Ти на братята си; Всред събранието ще Те хваля." Търсете възможностите за принасяне хвала на Бога!


Слава на Бог – кой слави Бог?
Славата на Бога, която сега се принася по-специално от Неговите деца като израз на свободна воля и благодарни сърца, един ден ще се принася от всички! Библията казва, че когато Той дойде отново, цялото човечество ще Го хвали и ще Го признае като Господ. Той е Цар над цялата земя. Когато познаваме Исус Христос като Господ и Спасител, сърцата ни желаят да хвалят името Му. Филипяни 2:9-11 ни казва, че името Му представлява Него Самия, описвайки кой е Той, "Затова и Бог го превъзвиши, и Му подари името, което е над всяко друго име; така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества, и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца."

Библията също така записва:

  • Цялата природа хвали Бога (Псалм 148:7-10).
  • Слънцето, Луната и звездите Го хвалят (Псалм 19:01 и 148:3).
  • Ангелите Го хвалят (Псалм 148:2).
  • Дори гнева на хората се използва от Бог за хвала (Псалм 76:10).
  • Децата трябва да бъдат учени да славят Бога (Псалм 78:4).


Слава на Бог – разгласявате ли Неговата слава?
Възхвалата ви към Бога се показва чрез вашето спасение. 1 Петрово 2:9 казва: "Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свет народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина"

Как принасяте слава на Бога днес? Познавате ли го като свой Господ и Спасител? Ако не, защо не започнете от там. Научете повече за спасението. Когато другите ви погледнат, виждат ли отражение на Божията слава? Псалм 113:3 заявява: "От изгряването на слънцето до захождането му Името Господно е за хваление."

Научете повече!


Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.
Следвайте ни на:
English  
Social Media
Следвайте ни на:

Споделете ни:


Хваление

Отче наш
Слава на Бог
Молитва на Бъдни вечер
Застъпническа молитва
Ежедневна молитва
Молитви за жени
Молитва на смирение
Силата на молитвата
Молитва за Деня на благодарността
Additional Content To Explore...

Общуване
Ученичество
Служение
Евангелизъм
 
 
Бог съществува ли научно доказано?
Бог съществува ли според философите?
Библията истинна ли е?
Кой е Бог?
Кой е Исус?
Защо християнството?
Да израснеш с Бог
Популярни теми
Предизвикателства на живота
Възстановяване
 
ТЪРСЕНЕ
 
Add Слава на Бог to My Google!
Add Слава на Бог to My Yahoo!
XML Feed: Слава на Бог
Молитвата Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Всички права запазени.