Clicky

Молитва за изповядване на грях

Молитва за изповядване на грях

 
Вие сте тук: Молитвата >> Молитва за изповядване на грях

Молитва за изповядване на грях: Целта
Молитвата за изповед на греха е важна, защото Бог е призовал да дойдем при Него, търсейки Неговата прошка. Грехът ни отделя от Бога, Той е съвършен и не може да толерира присъствието на греха. Може да попитате: "Но какво е грях и защо трябва да го призная? Какво ще стане, ако не го направя?" Грехът е неверие, да си извън Божията воля, или да вършиш престъпления. Някои от тях са:

Библията ни казва, че всички хора са съгрешили и не отговарят на стандартите на Бога ( Римляни 3:23 ). Ние не сме съвършени същества, но трябва да се стремим да бъдем такива, каквито Исус ни показа да бъдем. Ако наистина обичаме Бога, ние ще искаме да Го удовлетворяваме.

"Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в нас. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда. Ако речем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец, и Неговото слово не е в нас." ( 1 Йоан 1:8-10 ).


Молитва за изповядване на грях: Но как
Бог дава на всяка възможност да изповядваме греховете си, те да бъдат незабавно опростени и да се възползваме от вечните награди. Всъщност, Той казва, че трябва да носим кръста си всеки ден ( Лука 9:23 ). Този стих означава да се отречем от егоистичните си желания и да изберем праведната посока в живота.

Изповедта е началото на подновяване на връзката с Бога. Той не иска тя да бъде официален, запаметен, роботизиран акт.

  • Господ иска да види истинско, значимо покаяние от смирени сърца ( Матей 11:28-30 ).
  • Той иска да бъдем конкретни в нашата молитва за изповед на греха, а не да се молим общо ( Даниил 9:4-19 ). Кажи на Бог какво си направил.
  • Той иска да признаем, че сме съгрешили, и иска от нас да знаем, че Той с готовност прощава ( Псалм 32:5-7 ).
  • Както Той ни прощава, ние също трябва да прощаваме на другите ( Матей 06:12 ).
  • Изповядването на греховете ни един на друг ни дава отчетност, която ни позволява да се молим ефективно един за друг ( Яков 5:16 ).

Научете Молитва за прощаване!


Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.
Следвайте ни на:
English  
Social Media
Следвайте ни на:

Споделете ни:


Ученичество

Защо трябва да се молим
Начини да се молим
Неотговорена молитва
Да слушаш Божия глас
Молитва за изповядване на грях
Additional Content To Explore...

Хваление
Общуване
Служение
Евангелизъм
 
 
Бог съществува ли научно доказано?
Бог съществува ли според философите?
Библията истинна ли е?
Кой е Бог?
Кой е Исус?
Защо християнството?
Да израснеш с Бог
Популярни теми
Предизвикателства на живота
Възстановяване
 
ТЪРСЕНЕ
 
Add Молитва за изповядване на грях to My Google!
Add Молитва за изповядване на грях to My Yahoo!
XML Feed: Молитва за изповядване на грях
Молитвата Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Всички права запазени.