Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Onophoudelijk bidden

QUESTION: Wat betekent het om onophoudelijk te bidden?

ANSWER:

Hoe kan ik onophoudelijk bidden? Onophoudelijk bidden is een Bijbelse term die in de eerste brief van de Apostel Paulus aan Tessalonica kan worden gevonden: "Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt" (1 Tessalonicenzen 5:16-18, NBV). Het Griekse woord "onophoudelijk" duidt op een voortdurende handeling. Daarom betekent "onophoudelijk bidden" dat we continu moeten bidden.

Onophoudelijk bidden - Een houding van het hart

  • Hoe kun je onophoudelijk bidden? We kunnen niet altijd op onze knieën zitten. Met alle dingen die we dagelijks in onze drukke levens moeten doen, zijn we al blij als we een paar minuten per dag kunnen bidden. Maar de context van deze passage geeft ons een aanwijzing. Deze passage spitst zich toe op de houding van het hart. "Wees altijd verheugd" slaat op een vreugdevolle houding. Dankbaarheid onder alle omstandigheden vereist een zekere mentale houding. Hoe kunnen wij ons altijd verheugen en dankbaar zijn? Door te bidden! Daarom is effectief bidden een juiste houding van je hart: een mentale kijk op vreugdevolle dankbaarheid. Deze houding wordt dan door de dag heen uitgedrukt in een stille, levendige communicatie met de Heer.

  • Een gezonde relatie onderhouden vereist communicatie. Bevind je altijd "op één lijn" met God, zodat je onmiddellijk met Hem in overeenstemming kunt zijn, wanneer de Geest je er toe beweegt om te bidden. De Heilige Geest bidt voor ons met woordloze zuchten (Romeinen 8:26). Wanneer wij in overeenstemming zijn met de Geest, dan bidden we onophoudelijk. De houding van het hart die onophoudelijk wil bidden, betekent dat het hart altijd open staat voor de leiding van de Heer.

  • Als we onophoudelijk bidden - zelfs wanneer we in de auto zitten, een luier verwisselen, de vaat doen of het gras maaien - kunnen we openstaan voor de leidende hand van de Geest, wanneer Hij ons ertoe aanzet om voor iets of iemand te bidden. Op dat moment kunnen we in overeenstemming met God zijn en er een mentale notitie van maken, zodat we het betreffende onderwerp later aan onze gebedstijd kunnen toevoegen.

  • Onophoudelijk bidden is geen vervanging van je stille tijd met God. Maar deze verbinding met de Heer, die onze harten aanzet tot bidden, is een vreugdevolle ervaring. We kunnen niet op elk moment stilstaan en knielen, maar de houding van ons hart kan altijd "onophoudelijk bidden".
Onophoudelijk bidden kan erg moeilijk zijn als God niet lijkt te antwoorden...

Leer meer over onverhoorde gebeden!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden