Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Onverhoorde gebeden


Onverhoorde gebeden – Gebeden die niet gehoord worden
Heb jij te maken met onverhoorde gebeden? Wil God maar niet luisteren naar je wanhopige smeekbeden om genezing, je financiële situatie of broodnodige bescherming? We raken allemaal geïrriteerd als onze beste pogingen om te communiceren een onbevredigende reactie tot gevolg hebben, of nog erger: helemaal geen reactie. We denken: "Heb je mijn bericht wel ooit gehad?" Zo denken we ook dat God onze gebeden heeft afgewezen, als we geen onmiddellijke, tastbare resultaten kunnen waarnemen. In Jakobus 5:13-16 worden we aangespoord om oprecht te bidden met de belofte dat dit "zijn uitwerking niet mist". Waarom zou God het belang van gebeden benadrukken en er vervolgens voor kiezen om niet met een vreugdevol antwoord te reageren?

Wanneer God gebeden verhoort, dan reageert Hij eerst op onze houding, precies zoals een ouder op een geliefd kind reageert (Psalm 103:13-14). De gewenste resultaten van onze gebeden worden regelmatig beïnvloed door onze kinderachtige daden en houdingen. Het niet willen vergeven van anderen (Marcus 11:24-25), zelfzuchtigheid (Spreuken 21:13), twijfel (Matteüs 21:21-22), hebzucht (Jakobus 4:2-3), hoogmoed (2 Kronieken 7:14-15) en koppigheid (Zacharia 7:11-13) belemmeren Gods verlangen om onze gebeden te verhoren.


Onverhoorde gebeden – Onverwachte antwoorden
Een gebed is niet zomaar een vluchtig éénrichtingsgesprek. Het is geen "verzekeringspolis" die garant staat voor een leven zonder pijn en moeilijkheden. Een gebed is een actieve erkenning van God als de bron van alle macht en van ons vertrouwen dat Zijn antwoorden, verwacht of onverwacht, grotere doelen zullen bereiken (Jesaja 46:9-10; 64:4).

Matt en onze dochter Jackie, allebei muzikanten, werden beste vrienden. Wanneer zij tijdens de erediensten in de band zong, speelde hij als drummer altijd op de achtergrond . Matts diepste verlangen was om anderen over Gods Woord te leren en misschien wel om dit beroepsmatig te gaan doen. Hun gezamenlijke interesses brachten hen dichter tot elkaar. Jackie zat nog in de middelbare school en zij hoopte naar dezelfde universiteit te gaan als Matt. Toen kreeg Matt te horen dat hij lymfklierkanker had. Jackie vertelt: "Ik had een sterk vertrouwen dat God Matt zou genezen. Hij had zo'n grote hartstocht om een voorganger te worden, om anderen te onderwijzen. Ik wist dat God hem zijn leven niet zou ontnemen, omdat Matt zo'n groot verschil zou kunnen uitmaken in deze wereld." Ze bad voor zijn genezing.

Matt stierf in de herfst van Jackies laatste jaar aan de middelbare school. Jackie reageerde met woede en ongeloof, omdat God haar gebeden schijnbaar niet had verhoord: "In het begin gaf ik God de schuld. Later gaf ik mijzelf de schuld. Ik dacht dat ik misschien niet genoeg had gebeden of dat ik misschien per ongeluk een dag was vergeten te bidden.” Na de middelbare school ging Jackie naar een Christelijke universiteit. Met de hulp van vrienden begon zij het verdriet en de pijn los te laten, die zij in zichzelf had opgesloten en die aan haar bleven knagen. "Toen ik eindelijk mijn lijden werkelijk aan iemand anders verwoordde, begon mijn genezing en voelde ik Gods liefde en kracht weer” (2 Tessalonicenzen 2:16-17).

Matt had ons allemaal geleerd dat hij zijn eeuwige relatie met God belangrijker vond dan enig tijdelijk leven op aarde. We hadden er allemaal voor gebeden dat Matt zou leven en God verhoorde dit met een wonderbaarlijk "JA!" (Johannes 11:25). In het laatste jaar van onze dochter aan de universiteit, ontmoette zij Michael. "Allereerst voelde ik me aangetrokken tot Mikes intense liefde voor God. Ik wist dat God Zijn plannen in al onze levens aan het uitvoeren was." Nu dient Michael de Heer en vertelt Hij anderen over Gods liefde. Hij onderwijst met een enorme hartstocht. En wanneer Jackie over Gods grootsheid zingt, dan begeleidt haar toegewijde echtgenoot Michael haar op de conga's (Jeremia 29:11).


Onverhoorde gebeden – De antwoorden begrijpen
Soms zal God onze wanhopige gebeden met "NEE" beantwoorden. We moeten ons niet laten ontmoedigen door een onverwacht resultaat of door een uitstel van onze wensen. Wat is Gods werkelijke doel wanneer Hij onze gebeden verhoort (Johannes 14:13)? Wat wil God door middel van gebeden in ons volbrengen (Johannes 16:23–24)? God wil dat wij elke behoefte aan Hem voorleggen, omdat Hij volgens Zijn aard en Zijn wil antwoordt (ja of nee). God zal verzoeken nooit inwilligen, als die tegen Zijn wil ingaan. Hoewel een positief antwoord ons gewoonlijk gelukkig maakt, heeft God ons nooit geluk beloofd. Geluk is gebaseerd op omstandigheden. God wil dat we eeuwige vreugde hebben, vooral wanneer Hij antwoordt: "Nee, ik zal dat volgens Mijn eigen tijdschema doen, niet het jouwe. Nee, ik zal Mijn glorie openbaren."

In Lucas 22:41-44 werd Jezus gekweld door de gebeurtenissen die tot Zijn dood zouden leiden. In Zijn vurige gebed was Zijn grootste verlangen om Gods wil voorop te stellen, niet Zijn eigen lijden en pijn (Hebreeën 12:2). Wanneer wij onophoudelijk bidden (1 Tessalonicenzen 5:16-18), dan zal God altijd reageren, en elk antwoord brengt vreugde.


Leer meer over de kracht van bidden!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden