Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Een adventsgebed

QUESTION: Kun je mij een voorbeeld geven van een adventsgebed?

ANSWER:

Hemelse Vader, help ons om ons in deze adventsperiode het grootste geschenk aller tijden te herinneren: Jezus Christus. Vul onze harten dagelijks met vreugde, wanneer wij overpeinzen hoe onze Redder Zijn hemelse heerlijkheid aflegde en naar ons toe kwam.

Toen Hij een baby’tje was, werd Hij slechts beschut door het dak van een stal en werd Hij verzorgd door arme ouders. Uw engelen konden zich niet inhouden en verbraken de stille nachtwake van een groep nederige herders. De hemelse boodschappers verkondigden het glorieuze nieuws van de Redder die de boete voor onze zonden zou betalen, het teken van Uw goedgezindheid voor alle mensen en Uw verlangen naar vrede op aarde.

Nu wij ons voorbereiden op de Kerstviering, vragen wij U om ons begrip van, en onze verwondering over Zijn geboorte te vergroten. Laat onze harten, wanneer de Kerstdag aanbreekt, overlopen met vreugde en dankbaarheid. Laat onze dankbaarheid uitvloeien naar alle mensen die wij ontmoeten, wanneer wij hen de vrede en de goedgezindheid in onze harten laten zien. En dat niet alleen in deze vreugdevolle feesttijd, maar het hele jaar door.

Dank U dat U Uw eniggeboren Zoon met een specifiek doel naar de aarde hebt gestuurd - om eeuwig leven te schenken aan allen die Hem aanvaarden.

Gebed voor het kerstdiner - Ga verder!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden