Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Een nieuwjaarsgebed

QUESTION: Een nieuwjaarsgebed - Kun je mij een voorbeeldgebed geven?

ANSWER:

Heer, mijn dierbare Redder en God, help mij om mij met dit nieuwjaarsgebed tot U te richten. Laat mij dankbaar zijn voor elke ademstoot. Lieve Heer, in het afgelopen jaar heb ik te maken gehad met moeilijke omstandigheden en problemen. Die hebben mij ook tot in dit nieuwe jaar achtervolgd. Daarom smeek ik U: geef mij de kracht van Uw Heilige Geest om deze obstakels in het juiste perspectief te plaatsen, in de wetenschap dat U beproevingen in mijn leven toestaat om mij te vormen naar de gelijkenis van Uw wonderbaarlijke Zoon.

Ik heb een Vader nodig die werkelijk van mij houdt en voor mij zorgt. U bent die Pappa, al kan ik Uw aanwezigheid soms niet voelen. Herinner mij er alstublieft aan dat U altijd voor mij zal zorgen en mij nooit in de steek zult laten. Leer mij om rust te vinden voor mijn onrustige hart. Heer, laat mij in dit nieuwe jaar dagelijks vernieuwd worden door Uw Woord. Bescherm mij tegen de vijand die op pad is om mij als prooi te verslinden.

Help mij in dit nieuwe jaar om op U te vertrouwen en niet meer bekleed te zijn met ontmoediging. Mijn verlangen is om U in dit nieuwe jaar met heel mijn hart te volgen. Vernieuw en verfris alstublieft mijn gedachten, en laat ze terugkeren naar de vreugde van Uw verlossing.

Hemelse Vader, laat mij niet alleen luisteren naar Uw Woord, maar het ook doen. Help mij om Uw leer in de praktijk te brengen en de Heilige Geest niet meer uit te doven. Laat mij gebruik maken van de gelegenheden die U mij schenkt, in plaats van ze heel onverschillig aan me voorbij te laten gaan. Ik moet hiervoor gereed zijn, en dat betekent dat ik U met een rein hart moet prijzen en aanbidden.

In dit nieuwe jaar vertrouw ik op Uw nabijheid en Uw zorg voor mij. Ik hoef niet bang te zijn, want U overspoelt mij met Uw liefde. Mijn Vader, het is mijn doel om U beter en beter te leren kennen, om mij te richten op Uw Koninkrijk en mijn leven te onderwerpen aan Uw heerschappij. Mogen mijn handelingen laten zien dat ik de inwoning van de Heilige Geest in mij als een schat beschouw.

Laat dit jaar, en alle daaropvolgende jaren, bestaan uit Uw heerschappij in mij. Help mij om de tijd te nemen om Uw naam dagelijks te verheerlijken. Help mij om mij bewust te zijn van alle wonderbaarlijke geschenken die van boven komen: de regen, de zonneschijn, de zegeningen. Dan zal ik U zegenen met heel mijn ziel.

Help mij om mijn gedachten te richten op hemelse prioriteiten: een liefde voor U en voor mijn naasten. Heer, laat mij in dit nieuwe jaar leven in nederigheid, en U liefhebben, verheerlijken en elke dag dienen. Help mij om U dagelijks te erkennen, in alles en voor alles. Ik dank U voor het werk dat U in mij doet met Uw liefde, macht en kracht.

Dank U voor dit nieuwe jaar. Laat mij alles doen voor Uw doelen en Uw welbehagen. Help mij om U in alle aspecten van dit leven te plezieren. Dank U voor Uw genade die elke morgen alle dingen weer nieuw maakt - zelfs na een dag waarop ik gefaald heb.

Vader, ik dank U voor mijn adoptie als Uw kind. In dit nieuwe jaar roep ik “Abba! Vader!” en dank ik U voor het herstel van Uw relatie met mij aan het kruis. Transformeer mij en vorm mij naar Uw gelijkenis door middel van de lasten en de zegeningen die U op mijn levensweg toestaat.

Heer, ik dank U voor het luisteren naar mijn gebed. U zorgt zó goed voor mij. Moge dit nieuwe jaar volledig om U draaien. Laat in mijn leven alles over God gaan - mijn handelingen en mijn houding. Help mij om na dit nieuwjaarsgebed zorgvuldig naar U te luisteren. Geef mij ogen om te zien en een hart om Uw wil te doen, in dit nieuwe jaar en alle nog komende jaren.

Amen!

Gebed voor het kerstdiner - Ga verder!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden