Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Gebed van dankbaarheid

QUESTION: Kun je mij enkele tips geven voor een dankgebed?

ANSWER:

Heb jij een verlangen om je gezin te leiden in een gebed van dankbaarheid? Overpeins de volgende vragen eens om je voor te bereiden op je gebed:

Wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen die in het afgelopen jaar in jouw gezin plaatsvonden?

Is jouw gezin uitgebreid, door bruiloften of geboorten?

Is jouw gezin door moeilijke tijden gegaan? Als dat zo is, overweeg dan wat je van elke situatie hebt geleerd.

Wij zijn jouw gezinsleden? Noem van elk gezinslid een bijzondere karaktereigenschap waar je dankbaar voor bent.

Een goed idee voor een gebed van dankbaarheid is om de oude hymnes eens te bekijken. Een groot aantal klassieke hymnes bevat diepe sentimenten. Laat deze tot uitdrukking komen in je gebed. Een bekende hymne die tijdens het Amerikaanse "Thanksgivingsfeest" wordt gebruikt is "Thanks to God". "Dank U God voor mijn Redder. Dank U voor alles waarin U voorziet." De boodschap van het lied is afkomstig uit 1 Tessalonicenzen 5:18: "Dank God onder alle omstandigheden."

Het leven geeft ons niet alleen goede omstandigheden. Soms moeten we zien om te gaan met pijn, gekwetste gevoelens en negatieve ervaringen. Het is moeilijker om dankbaar te zijn wanneer de zaken niet goed gaan. Maar het is nog steeds een gebod. "Dank God onder alle omstandigheden." Niet voor alle omstandigheden, maar onder alle omstandigheden. Op die manier worden we sterker.

Nadat je over de verzen van een lied hebt nagedacht - ter voorbereiding op je gebed van dankbaarheid - is het wellicht een goed idee om al je gezinsleden te vragen om elk één positieve ervaring of gebeurtenis te beschrijven waar zij dankbaar voor zijn. Doe vervolgens hetzelfde met een slechte ervaring of gebeurtenis. Deel dan met elkaar hoe God jullie heeft geholpen om dat moeilijke moment te overwinnen. Hoe zijn jullie erdoor gegroeid? Hoe is jullie geloof erdoor in kracht toegenomen?

Dat is dankbaarheid. Dan kun je werkelijk zeggen: "Dank U voor de vrede in mijn ziel".

"Lieve Hemelse Vader,
Dank U voor deze bijzondere dag, een dag om Uw goedheid aan ons te gedenken.
Ik wil U danken voor het dak boven ons hoofd en voor meer dan voldoende voedsel op tafel.
Ik wil U danken voor de relaties die U ons het gegeven; voor familie en vrienden.
Ik wil U ook danken voor alle slechte ervaringen die we hebben gehad. We hebben hierdoor geleerd dat U er altijd voor ons bent geweest. Wij danken en prijzen U hiervoor. In Jezus' naam, amen."


Leer meer over het gebed van dankbaarheid!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden