Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Gebed van een ouder

QUESTION: Hoe belangrijk is het gebed van een ouder voor zijn of haar kinderen?

ANSWER:

Ouders zouden moeten bidden voor de geestelijke en de lichamelijke gezondheid van hun kinderen. Ouders zouden God moeten vragen om hun kinderen te leiden in alles wat ze zeggen en doen. Het ouderlijk gebed zou een dagelijkse herinnering voor de ouders moeten zijn aan het feit dat God hun de zorg en de opvoeding van hun kinderen heeft toevertrouwd. Het ouderlijk gebed is een integraal onderdeel van de liefdevolle relatie die ouders met hun kinderen hebben.

Voor je kinderen bidden is niet slechts een voorrecht dat wij als ouders hebben: het is een noodzakelijkheid. Onze kinderen leven in een taaie wereld. Elke dag worden onze kinderen aan letterlijk duizenden aanstotelijke afbeeldingen en woorden blootgesteld. Zij staan bovendien onder grote druk van hun leeftijdgenoten om onderdeel te worden van wat de wereld “normaal” vindt. Zonder onze gebeden zullen onze kinderen niet opgewassen zijn tegen de onoverkomelijke hordes die zij zullen moeten nemen - van hun kindertijd totdat zij deze wereld verlaten.

Er zijn verschillende andere redenen waarom wij als ouders voor onze kinderen moeten bidden:

  • Niemand anders kent onze kinderen zo goed als wij. Dat betekent dat niemand voor onze kinderen kan bidden zoals wij dat kunnen.
  • Het is mogelijk dat niemand anders voor jouw kinderen bidt dan jijzelf, dus als jij het niet doet... wie zal het dan wel doen?
  • Het zal je bewustzijn vergroten van wat je kinderen in hun dagelijkse levens doen.
  • Het zal je helpen om met hen te praten over wat God voor hen wenst als Zijn kinderen.
  • Het zal voor hen een troostende gedachte zijn dat hun ouders van hen houden en voor hen zorgen.

Het gebed van een ouder - Een voorbeeld
Heer, U hebt mij deze kinderen gegeven om hen te beschermen en voor hen te zorgen. Geef hun Uw veiligheid en Uw bescherming tegen alle plannen en verleidingen van de duivel. Geef hun de wijsheid om zich een weg door het leven te banen. Geef hun de zekerheid dat zij zich veilig in Uw hand bevinden. Dank U dat U mij deze kinderen hebt gegeven. Ik bid dit alles in Uw naam. Amen.

Helaas zijn er in deze wereld veel hongerige en dakloze kinderen die niet gesteund worden door de gebeden van hun ouders. Zij hebben behoefte aan geestelijke en financiële steun. Als jij je geroepen voelt om een kind te steunen, overweeg dan eens om mee te doen met onze vrienden van Compassion International.

Familiegebed - Leer meer!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden