Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Gebed voor een verloren zoon

QUESTION: Gebed voor een verloren zoon - Hoe kan ik mijn afgedwaalde kind helpen?

ANSWER:

Verder vertelde Jezus: "Iemand had twee zonen. De jongste van de twee zei tegen zijn vader: 'Vader, geef mij nu alvast het deel van de erfenis dat later voor mij zal zijn.' Toen verdeelde de vader alles wat hij had tussen zijn twee zonen.

Een paar dagen later verkocht de jongste zoon zijn deel van de erfenis en ging met het geld naar een ver land. Daar maakte hij zijn geld op door een rijk en lui leventje te leiden. Toen al zijn geld op was, kwam er een zware hongersnood in dat land. Hij begon honger te lijden. Hij ging er op uit en vroeg bij één van de bewoners om werk. Hij mocht zijn varkens hoeden. Hij had zo'n honger, dat hij best van het varkensvoer had willen eten. Maar niemand gaf hem er iets van.

Toen ging hij eens goed nadenken. Hij zei bij zichzelf: 'De knechten van mijn vader hebben meer dan genoeg te eten. Maar ik ga hier dood van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan. Ik zal tegen hem zeggen: 'Vader, ik heb verkeerd gedaan tegen God en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te zijn. Mag ik alstublieft als knecht bij u komen werken.' En hij ging naar zijn vader terug. Toen hij nog ver weg was, zag zijn vader hem aankomen. Hij had medelijden met hem. Hij liep hem snel tegemoet, omhelsde hem en kuste hem.

De zoon zei: 'Vader, ik heb verkeerd gedaan tegen God en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te zijn.'

Maar de vader zei tegen zijn dienaren: 'Breng vlug de beste kleren hier en trek hem die aan. Doe een zegelring aan zijn vinger en trek hem schoenen aan. En haal het vetgemeste kalf en slacht het. Want we gaan feestvieren. Want mijn zoon hier was dood en hij is weer levend geworden. Want ik was hem kwijt, maar ik heb hem weer terug!' En ze gingen feestvieren”
(Johannes 15-11-24).

Gebed voor een verloren zoon - Wanneer het verhaal persoonlijk wordt
Als jij een ouder bent met een afgedwaald of verloren kind, dan vraag jij je wellicht af hoe je voor hem of haar kunt bidden. Als ouders hebben wij verdriet over de keuzes die onze kinderen maken. Maar er schuilt grote kracht in een biddende ouder! God is dicht bij mensen met gebroken harten:

Klaagliederen 2:19 zegt: “Sta 's nachts op en roep naar uw God. Stort uw hart als water uit voor de Here; hef uw handen naar Hem op en pleit voor uw kinderen...”

Misschien ben jij een ouder “die zijn hart als water uitstort”. Je bidt. Je smeekt. Je vraagt of Gods oneindige genade nu meteen jouw kind zal raken.

Misschien heb je een kind dat drugs gebruikt of onder alcoholisme gebukt gaat. Of misschien zit hij (of zij) in de gevangenis, of neemt hij voortdurend slechte beslissingen.

Wat de situatie ook mag zijn, wees bemoedigd door de wetenschap dat jouw Heer en Redder er al alles van weet. Hij hoort jouw oprechte uitroep naar Hem. Hij wil jouw gebroken hart herstellen.

Wanneer jij “je handen naar God opheft en voor je kind pleit”, voel je je misschien wel heel erg leeg. Uitgeput. Emotioneel leeggezogen. Psalm 22:15 zegt: “Mijn leven stroomt als water uit mij weg. Ik ben helemaal uitgeput. Ik heb alle moed verloren.”

Op zulke momenten heb je het gevoel dat je geen traan meer kunt laten en geen woord meer kunt bidden. Maar maak je geen zorgen: de Geest pleit voor jou. De Vader kent jouw behoefte... altijd. En Hij zal jouw gebeden verhoren volgens Zijn wegen en Zijn tijdschema. We kunnen daar zeker van zijn en hoeven er niet aan te twijfelen.

Hoe kunnen we als Christelijke ouders in zulke moeilijke tijden ons gebroken hart verdragen?

  • Vertrouwen - Onthoud dat God alwetend is; Hij heeft de situatie onder controle. Hij heeft een plan en een doel.
  • Blijf bidden. Geef niet op. Bid samen met anderen. Blijf je hart uitstorten voor de Heer.
Hij wil jou kracht geven. Hij wil jouw gebroken hart herstellen. Je weet nooit wat Hij voor jou in petto heeft. Het is heel goed mogelijk dat je straks op deze tijd terugblikt en een prachtig getuigenis hebt!

In Psalm 73:26 lezen we: “Zelfs als ik zou sterven, bent U alles voor mij. U bent de rots onder mijn voeten. Voor eeuwig bent U alles voor mij.”

Heer, ik stort mijn hart voor U uit
en ontbloot mijn ziel volledig.
Wanhopig, maar U kent mijn nood,
ik ben helemaal geledigd.

Heer, versterk mijn zwakke hart,
laat het weer krachtig slaan.
Want alleen met U, Redder en Vriend,
kan ik deze storm doorstaan.

Ik weet niet welke andere weg te gaan,
ik heb het echt helemaal gehad.
Vul mij Heer, mijn Leven, mijn Lied,
Vul mijn dagen met vrede, Uw Schat.

Familiegebed - Leer meer!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden