Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Gebed voor je trouwdag

QUESTION: Kun je mij een voorbeeld geven van een gebed voor een trouwdag?

ANSWER:

Het belangrijkste onderdeel van je trouwdag is de huwelijksceremonie. Het is in veel landen een traditie dat de bruid en bruidegom hun eigen woorden toevoegen aan de traditionele geloften. Naast de beloften om elkaar te gehoorzamen, lief te hebben en te koesteren, schrijven veel stellen een gebed voor hun trouwdag om hun verbond te zegenen.

Gebed voor je trouwdag - Enkele voorbeelden
Lieve Vader in de Hemel, nu wij voor Uw troon verschijnen en wij elkaar onze liefde aanbieden, vragen wij U om ons huwelijksverbond te zegenen. Wij bidden dat U de derde streng zult zijn die ons koord sterk en onbreekbaar zal maken. Moge U het leidende licht zijn dat schijnt op onze levenslange reis met elkaar en met U. Wij bidden dit in Jezus’ naam. Amen.

Lieve Vader in de Hemel, alle eer en glorie komt toe aan de ene en enige levende God. Wij reageren op Uw geboden en verschijnen daarom nu verenigd als één lichaam voor U met onze huwelijksgelofte. Moge Uw hand onze levens leiden, nu wij onze harten, gedachten en lichamen als één geheel samensmelten. Moge ons huwelijk voortdurend bloeien en groeien volgens de plannen die U voor ons hebt voorbereid. Mogen wij ons concentreren op Christus als het centrum van onze liefde. In Zijn naam, amen.

Aan de Ene en Enige Levende God; wij prijzen en verheerlijken U door de liefde die U ons voor elkaar heeft gegeven. Moge Uw Heilige Liefde door ons stromen en een erfgoed worden voor onze kinderen en kleinkinderen. Wij vragen of U ons wilt heiligen en onze ogen gericht wilt houden op Uw verlangens voor ons. In Jezus’ naam. Amen.

Onze Vader, wij smeken U, O Heer, om onze kracht en vernieuwing te zijn op de reis die wij nu beginnen met dit huwelijk. Laten wij op ons pad geen stap naar links of rechts en geen voet op de verkeerde weg zetten. Mogen wij vreugde vinden in de goede tijden en U danken in de moeilijke tijden, want wij weten dat die bedoeld zijn voor onze groei en ontwikkeling. Dank U, Heer. In Jezus’ naam. Amen.

Familiegebed - Leer meer!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden