Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Gebeden voor de kerstmaaltijd

QUESTION: Welke dingen kan ik opnemen in mijn gebed voor de kerstmaaltijd?

ANSWER:

Wanneer ik terugblik op al onze familiebijeenkomsten, dan herinner ik mij vooral dat we vaak in een cirkel stonden, elkaars handen vasthielden en samen gebeden voor de kerstmaaltijd zeiden. Het kerstseizoen is een tijd om te overdenken wat God voor ons heeft gedaan toen Hij Jezus, Zijn Zoon, als baby naar de aarde stuurde om Zich onder ons te begeven. Het is een tijd om de waarde en de grootheid van die gebeurtenis te bevatten! Het gaat niet alleen om het geven en ontvangen van cadeautjes. Het gaat om de werkelijke reden voor deze feestvreugde. Het is een tijd om een beetje dieper te graven en onze relatie met God te evalueren. Hoe ziet onze relatie met Hem eruit? Is die relatie groeiende? Of is zij tot stilstand gekomen? Of is er misschien helemaal geen relatie?

Gebeden voor de kerstmaaltijd zijn de perfecte gelegenheid om even stil te staan en te erkennen wat wij het meest waarderen:

  • Prijs Jezus voor wie Hij is. We kunnen zonder Hem helemaal niets!
  • Prijs Hem voor je gezin.
  • Prijs Hem omdat Hij je door de moeilijkheden van het afgelopen jaar heeft heen geloodst.
  • Prijs Hem voor het komende jaar.

Gebeden voor de kerstmaaltijd kunnen niet alleen lof voor Jezus bevatten, maar ook smeken om leiding en richting:

  • Vraag God om je in het komende jaar richting te geven.
  • Vraag God om jou te laten zien hoe je dichter tot Hem kunt komen, hoe je op jouw levenswandel met Hem kunt groeien en hoe je Hem kunt dienen.
  • Vraag Hem om in jouw gezin aan het werk te gaan en jullie onderlinge band te versterken.
Jezus werd geboren om te sterven. Niet alleen om te sterven, maar ook om weer uit de dood op te staan! Kerstmis is slechts het begin van het verhaal... een wonderbaarlijk begin!

Het beste cadeau van alle is de verlossing. Dit is de reden dat Jezus naar de aarde kwam, op die door sterren verlichte nacht in Bethlehem. Als jij nog geen persoonlijke relatie hebt met Jezus Christus, dan zou jouw Kerstgebed dit jaar wel eens je belangrijkste gebed ooit kunnen zijn - aanvaard Hem en Zijn verlossingsgeschenk!

Durf dit jaar een verschil te maken. Wanneer je dit jaar aanschuift aan de eettafel, met zijn mooie borden en versierde servetten, vergeet dan niet om Gods geschenk te overpeinzen. Erken wat Hij heeft gedaan en prijs Hem ervoor.

Gebed voor het kerstdiner - Ga verder!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden