Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Gebeden voor mannen

QUESTION: Hebben jullie enkele voorbeeldgebeden voor mannen?

ANSWER:

Gebeden voor vaders
Schepper God, ik dank U dat U mij geschapen hebt, zodat ik zelf gezegend kon worden met de verantwoordelijkheid van de opvoeding van mijn kinderen. Ik vraag of U mij wilt helpen om mijn kinderen te leren U te kennen en U lief te hebben. Help mij om Uw liefde aan mijn kinderen door te geven, terwijl ik mijn ogen op U als mijn Vader gericht hou. God, geef mij de barmhartigheid en de zachtmoedigheid die mijn kinderen nodig hebben. Geef mij de moed en de kracht om te leven volgens Uw leiding en Uw wijsheid. Help mij om mijn kinderen te corrigeren wanneer dat nodig is en om hen altijd te bemoedigen. In Jezus’ naam. Amen.

Gebed om de veiligheid van soldaten
Almachtige en eeuwige God, ik bid voor mijn broeders en zusters die hun land dienen. Bescherm allen die ons land in het leger dienen en hun plichten uitoefenen. Bescherm hen met het schild van Uw kracht en behoed hen voor elk mogelijk kwaad en letsel. Moge de macht van Uw liefde hun een veilige thuiskomst schenken, terug bij hun geliefde naasten. Mogen zij U prijzen voor Uw liefdevolle zorg. In Jezus’ naam. Amen.

Gebeden voor leiders
Vader God, U bent oneindig en alwetend. Geef mij alstublieft de wijsheid om de leider te zijn waartoe U mij geroepen heeft - in mijn gezin en op het werk. Er zijn zo veel beslissingen te nemen en soms schiet ik tekort. Geef mij richting nu ik probeer om de leider te zijn zoals U die wilt in mijn gezin, op mijn werkplek en in mijn woonplaats. Help mij om anderen met integriteit te leiden en om een weerspiegeling van U te zijn voor anderen. Ik vraag U dit in de naam van mijn Heer Jezus Christus. Amen.

Gebeden voor echtgenoten
God, ik dank U voor mijn vrouw. Zij is een geschenk van U. Help mij om haar altijd vlot te vergeven, om altijd klaar te staan, om haar te bemoedigen en om altijd voor haar beschikbaar te zijn. Leid mij terwijl ik probeer in haar behoeften te voorzien en haar leiding te geven. Help mij om haar trouw te blijven, in mijn gedachten en in mijn hart. Help ons om op U gericht te blijven in tijden van beproevingen en onenigheid. Help ons om onenigheden op te lossen op een manier die U eert. Ik leg mijn huwelijk in Uw handen. In Jezus’ naam. Amen.

Biddende mannen - Leer meer!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden