Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Biddende mannen


Biddende mannen – Actieve dienst
Toen Rick voor de tweede keer als militair naar het Midden-Oosten werd uitgezonden, deelde hij enkele van zijn zorgen met zijn vrouw Melissa. “Ik voel me niet op mijn gemak bij enkele mannen in mijn nieuwe eenheid. Ik ken hen niet zo goed als de mannen in mijn vorige team. Bid voor ons.” Rick leeft, net als de meeste andere mannen, in een cultuur die abusievelijk gelooft dat angst hetzelfde is als zwakheid. De meeste mannen verafschuwen het idee dat ze zouden moeten toegeven dat ze dingen vrezen; een vrees voor hun gezin, een vrees voor hun financiën, een vrees voor de toekomst. Twee maanden nadat Rick werd uitgezonden, werd hij wakker in "Walter Reed Army Medical Center", een militair ziekenhuis. Zijn hele rechterbeen zat in het gips... en zijn linkerbeen was onder de knie afgezet. Zijn kapitein herinnert zich hoe het gebeurde: "Nadat de bom was afgegaan, sleepte Rick zich van de ene naar de andere gewonde soldaat en hij bad met hen.” “Ik herhaal: Wees sterk en moedig en laat u niet door angst verlammen, want de HEER uw God is met u, waar u ook gaat” (Jozua 1:9). Tijdens zijn zware herstelperiode legde Rick het als volgt uit: “Het verschil tussen een lafaard en een held zit niet in de vraag of je bang bent. Het gaat erom wat je doet terwijl je bang bent.”

Mannen als Rick begrijpen dat gebeden ons in staat stellen om onze zwakheden te overwinnen. De Apostel Paulus bad herhaaldelijk tot God om de kracht waarmee hij Satans kwellingen zou kunnen doorstaan. Pas toen hij zijn trots opgaf, begreep Paulus de verhouding tussen zijn eigen zwakheid en de macht van Christus (2 Korintiërs 12:6-10). Mannen die bidden geven hun angsten, hun trots en hun zwakheden over aan die Ene die alles in de hand heeft.


Biddende mannen – Onder vuur
Vroeger of later heeft iedere man te maken met het verpletterende gewicht van de machteloosheid die voortkomt uit gezondheidsproblemen. Aanvallen op lichaam en geest vinden onophoudelijk plaats. Dr. Don Colbert - arts, schrijver en bekend spreker - observeert: “... Wanneer [mannen] hun huisarts bezoeken, dan spreken zij niet over hun probleem... tot op het laatste moment... Het is vergelijkbaar met het bekende verschijnsel dat mannen zelden om hulp vragen.”1

Jims competitieve aard openbaarde zich niet alleen in zijn functie als onderdirecteur, maar ook in zijn hobby's: fietsen en kajakken. Toen men tijdens een routineonderzoek een abnormale groei in zijn lichaam aantrof, probeerde Jim zich groot te houden. Vervolgonderzoeken gaven aan dat hij "fase D" (of "fase IV") prostaatkanker had. In de medische wereld wordt dit ongeneesbaar genoemd. Jim walgde van deze inbreuk op zijn leven. "Ik werd niet kwaad, maar ik voelde me hulpeloos en ik vroeg me af: 'Waarom Heer, waarom?'" Ook al is zijn geloof in de afgelopen vijftien jaar sterk gebleven, toch herinnert Jim zich de gespannen ogenblikken voordat hij de radicale prostatectomie zou ondergaan. Juist voordat hij de operatiekamer werd binnengerold, vroeg hij de verpleger om te stopen. “Ik keek naar boven en wees naar boven en zei: 'Heer, U kent me en ik ken U; doe met mij wat U wilt.' En zodra ik deze woorden had uitgesproken, ervoer ik een enorme vrede en vroeg ik de verpleger om verder te gaan.” Mannen die bidden rennen niet voor God uit; zij proberen niet op eigen kracht af te rekenen met de eindeloze negatieve mogelijkheden die de toekomst zou kunnen brengen. Want dat is alles wat ze zijn... mogelijkheden (Marcus 10:27).


Biddende mannen – Echte mannelijkheid
De gemiddelde man heeft slechts twee vertrouwelingen: zijn vrouw en een familielid. Omdat de meeste mannen overwerkt zijn, zich op te veel dingen hebben toegelegd en door te veel zaken worden afgeleid, hebben ze niet altijd het gevoel dat ze obstakels succesvol kunnen overwinnen. Daarom is het imperatief dat mannen met en voor andere mannen bidden; dat zij elkaar sterken (Spreuken 27:17). Rick, Jim en de Apostel Paulus realiseerden zich allemaal dat een echte mannelijkheid ruimte laat voor de behoefte aan Gods hulp en tussenkomst.

Door te bidden kan iedere man een begrip krijgen van de Bijbelse mannelijkheid, die raakvlakken heeft met zijn eigen leven en problemen. Door ons geloof biedt God ons de "hoe kan ik..." antwoorden voor het echte leven. Biddende mannen:

  • Aanvaarden de verantwoordelijkheid voor hun daden (Psalm 32).
  • Leiden op een dappere wijze tegen oppositie (Daniël 6:7, 10-11).
  • Ontvangen Gods beloning voor hun gehoorzaamheid aan Hem (1 Kronieken 4:9-10).


Waarom bidden?

1 John DeMarco. “Live Longer and Prosper” (oftewel "Leef langer en in voorspoed"), uit: "New Man" Jan/Feb 2007: 19.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden