Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Gevouwen handen

QUESTION: Waarom vouwen we onze handen wanneer we bidden?

ANSWER:

Wanneer we bidden, vouwen we onze handen uit respect voor God en om Hem te eren. Wanneer mijn vrienden en ik samen bidden, houden we soms elkaars handen vast.

Veel mensen bidden met gevouwen handen, zodat hun gedachten niet worden afgeleid van de dingen van God. Wanneer ik bid, begin ik vaak te friemelen. Ik weet dat ik mijn handen voortdurend zou bewegen als ik ze niet zou vouwen of de hand van een ander zou vasthouden. Dat is waarschijnlijk niet eens zo afleidend voor mijzelf, maar misschien wel voor degene die naast mij zit.

Wanneer we bidden, vouwen we onze handen omdat handen belangrijk zijn. Handen worden gebruikt om andere mensen te dienen. Jezus gebruikte Zijn handen om te genezen, te helpen, te onderwijzen, te troosten en te zegenen. En uiteindelijk werden Zijn handen voor onze zonden aan het kruis geslagen. Wij vouwen onze handen uit respect voor Zijn offergave.

Het is belangrijk om te onthouden dat het God niet uitmaakt hoe we bidden, maar wel dat we bidden. Het maakt Hem niet uit of we staan, zitten, liggen of knielen. De methode en de lichaamshouding die wij aannemen zijn niet belangrijk. Het belangrijkste wat we elke dag kunnen doen is bidden: met God praten, Hem over onze moeilijkheden vertellen en onze dankbaarheid met Hem delen.

Gebeden werken.

Leer meer over dagelijks bidden!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden