Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Gezinsgebeden

QUESTION: Hoe belangrijk zijn gebeden voor gezinnen?

ANSWER:

Gezinsgebeden zijn de basis waarop een gezinseenheid gebouwd wordt. Heb jij de volgende uitdrukking wel eens gehoord: “Een gezin dat samen bidt zal ook samen blijven?” En dat is waar: een gezin dat zich richt op gebeden tot de Heer Jezus Christus heeft een fundament dat af en toe wel eens geschud kan worden, maar toch alle omstandigheden zal weerstaan.

Het is belangrijk dat ouders hun kinderen betrekken in de gezinsgebeden. Dit helpt de kinderen om zelf een relatie met de Heer op te bouwen, maar leert hen ook hoe belangrijk bidden is. Gezinnen die samen bidden bouwen wederzijds vertrouwen op, leren hoe ze samen kunnen bidden en ontwikkelen door Christus een onderling verstandhouding. Deze zaken brengen eenheid in het huishouden.

Het gezin is een kleine gemeente en onze bediening begint thuis. In 1 Timoteüs 3:5 lezen we: “Want als iemand zijn eigen huis niet goed kan leiden, hoe zou hij dan de gemeente van God kunnen leiden?” Je eigen gezin leiden betekent dat je voor elk gezinslid zorgt, hen Gods wegen onderwijst, hen helpt groeien in de Heer en hen voorbereidt op het leven als volwassene. Bidden is een belangrijk onderdeel van dit proces. Een gezin dat graag voor elkaar bidt, zal ook graag voor de wereld bidden.

Gezinsgebeden kunnen op verschillende manieren worden gedaan. In je eentje op je favoriete stille plek, samen met je partner, met het hele gezin of met vrienden. Gebeden voor je gezin leggen niet alleen een fundament voor het gezinsleven, maar omgeven je gezin ook met bescherming en vrede.

In veel gevallen zal de Heer specifieke behoeften van je gezinsleden aan je openbaren. Hij onthult hun leed of bepaalde dingen die hen weghouden van een gezonde relatie met Hem. Gebeden voor je gezin kunnen je inzicht van de Heer geven, maar bovenal zullen ze jou troost bieden omdat God je herinnert aan Zijn beloften. Misschien hebben sommige van jouw gezinsleden geen persoonlijke relatie met Jezus Christus. Gebeden voor verloren mensen zijn cruciaal.

Gebeden voor gezinnen - Enkele voorbeelden

  • Gebed om bescherming en voorziening - Vader, dank U voor mijn gezin. Ik vraag dat U hen zegent met Uw goedgezindheid. Voorzie in al hun behoeften. Ik vraag U om hen te behoeden voor lichamelijk letsel en geestelijk kwaad. Bedek hen met de schaduw van Uw vleugel. Ga voor hen uit en baan de weg voor hen. Wanneer hun pad kronkelt, dan vraag ik U om het recht te maken. Bescherm hen tegen de plannen van de vijand en laat hen niet misleid worden. Breng Uw perfecte vrede in hun harten. Ik bid dit in Jezus’ naam. Amen.

  • Gebed om eenheid - Vader, ik dank U omdat U mij met dit gezin hebt gezegend. Ik vraag U om ons tot eenheid in U te leiden. Ik vraag of alles wat in duisternis is gehuld, en tot onenigheid kan leiden, aan het licht wordt gebracht. Ik vraag dat U ons leidt in Uw perfecte waarheid en dat U ons helpt om het gezin te zijn dat U in gedachten heeft. Heer, help ons om een zegen te zijn voor elkaar en voor anderen. Openbaar Uzelf aan ons en laat ons in overeenstemming zijn met U. Leidt ons op Uw wegen. Geef ons barmhartige harten, vul ons met Uw liefde die niet egoïstisch of verbitterd is, en vul onze harten met vreugde wanneer we aan elkaar denken. Geef ons gezin Uw perfecte vrede en eenheid. Ik bid dit in Jezus’ naam. Amen.

Leer meer over voorbeden!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden