Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

God horen spreken

QUESTION: God horen spreken - Spreekt hij hoorbaar?

ANSWER:

In onze huidige tijd lezen en horen we allerlei beweringen over het "horen" van God. Hoe kunnen we weten wie of wat te geloven? Spreekt God tegenwoordig werkelijk tot mensen? En als Hij dat doet, kunnen we Hem dan horen zoals we andere mensen horen?

Hoewel er geen "standaard" antwoord op deze vraag bestaat dat voor iedereen hetzelfde is, kunnen we wel weten dat God wil dat jij en ik Zijn stem horen. Hoe we God kunnen horen is de echte vraag. Net zoals Hij ons allen uniek heeft geschapen, spreekt Hij ook op een individuele manier tot ons allen, zelfs in collectieve bijeenkomsten, want we horen Hem niet met onze oren, maar met onze harten.

God horen spreken - Hoe kan ik Hem horen?
Hoewel het zeer onwaarschijnlijk is dat je God op een hoorbare manier zult horen spreken, zoals de bulderende stem van Bill Cosby in zijn "Noach en de Ark" sketch, spreekt God toch hoorbaar tegen je via leraren, pastors, vrienden en familieleden. Hij spreekt via liedjes, gebeurtenissen en zelfs mensen die we niet eens zo graag mogen. Verbaast je dat? God is tenslotte God en Hij kan met ons communiceren zoals Hij maar wil.

Het horen van Gods stem is net zo natuurlijk als een idee dat in je opkomt. Sterker nog, dat is precies de manier waarop Hij vaak tot je spreekt. Een gedachte komt op in je hoofd - iets waarover je nog nooit hebt nagedacht - en dat zet jou aan tot de een of andere handelingen die gebeden verhoort of een ander helpt die daaraan behoefte heeft.

God spreekt op de natuurlijke momenten in het leven tot ons. Wil jij Gods stem horen? Dan moet je er klaar voor zijn om te luisteren. Hier volgen enkele tips om jezelf voor te bereiden.

  • Weet waarom je Hem wil horen. Motieven zijn belangrijk. God is geen geest in een fles en Hij is ook geen Sinterklaas. Hij spreekt tot mensen die in de naam van Jezus tot Hem komen. "En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt" (Johannes 14:13). Hij spreekt ook tot ons met bepaalde doelen, zoals dit vers laat zien.
  • De Bijbel zegt het volgende over Gods Woord: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden" (Hebreeën 4:12).
  • Denk eens na over het volgende: als jij van God wil horen, dan is het mogelijk dat je Hem al hoort, want het kan zijn dat Hij Degene is die jou het verlangen heeft gegeven om Hem te horen.

God horen spreken - Hij spreekt tot ons via de Bijbel
De Bijbel beweert het volgende:

  • "In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God" (Johannes 1:1).
  • "Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven" (2 Timoteüs 3:16).

Het bewijs van de geschiedenis, vervulde profetieën en persoonlijke getuigenissen over meerdere duizenden jaren laat duidelijk zien dat de Bijbel inderdaad Gods Woord is. Wil jij Gods stem horen? Lees dan de Bijbel.


God horen spreken - Hij spreekt tot ons via gebeden
Wanneer je een gesprek met iemand wil hebben, hoe begin je dan? Het gaat precies hetzelfde met God. De een spreekt; de ander luistert. Hier volgen enkele tips over het horen van God in je gebeden:

  • Plan een dagelijkse afspraak met God.
  • Ben er klaar voor om te luisteren (hint: dat betekent dat je stil moet zijn!).

Weet dat het feitelijke "horen" kan plaatsvinden na je stille tijd. De voorbereiding van je hart om Hem te horen kan het verschil uitmaken.

Leer meer over het horen van Gods stem!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden