Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Gods bedekking


Ik, de HEER, bedek je

“Want de aarde zal vol worden van de kennis van des HEREN heerlijkheid, gelijk de wateren die de bodem der zee bedekken”(Habakuk 2:14, NBG51 vertaling).

Mijn water bedekt de aarde en majestueuze bergen rijzen op uit de zee. Zij verkondigen Mijn kracht, Mijn glorie. De lucht en de hemelen zijn als een gewelf over de aarde uitgespreid en zo bedek Ik ook jou vandaag, op dit moment. De wind beweegt op Mijn gebod. De rivieren en de zeeën blijven door Mijn woord binnen hun oevers. Ik ben het begin en het einde van alle dingen (Openbaring 21:6). Niets is voor Mij verborgen en Ik houd alles in de palm van Mijn hand (Hebreeën 4:13). Elk molecuul heeft Mijn aandacht. Hoe veel meer dan heb jij Mijn hart en Mijn liefdevolle aandacht? Alle schoonheid waarmee jij omgeven bent was als een geschenk voor jou gemaakt, een omgeving waarin jij kunt vertoeven en Mijn luisterrijke liefde voor jou kunt ervaren.

In dit licht zijn de omstandigheden waar je mee te maken hebt slechts druppels in de zee van Mijn vermogens. Ik ben een machtige berg in deze moeilijke tijd, in het midden van jouw oceaan. Kleine tegenslagen kunnen Mij op geen enkele manier deren, al lijken deze voor jou groter dan het leven zelf. Deze tegenslagen zijn in Mijn handen prachtige gereedschappen om jou te onderwijzen, als je Mij dat toestaat. Voor Mij zijn dit gelegenheden om jou te onderwijzen en om het plan van je vijanden teniet te doen; het plan waarmee zij je willen aanzetten om Mijn pad voor jou te verlaten. Tegelijkertijd ervaar je Mijn erbarmen en genade. Daaraan kun je Mijn reddende hand in jouw omstandigheden herkennen; een tweeledig doel wordt zo bereikt. Je wordt op het recht pad gezet en onze relatie krijgt meer diepgang wanneer je Mij voor jouw goed aan het werk ziet. Het versterkt de kennis in jouw eigen hart over Mijn liefde voor jou.

Ben niet ontmoedigd door kleine tegenslagen. Ik zal deze in jouw voordeel gebruiken. Omstandigheden gebruiken voor een goede afloop, dat is wat Ik doe. Ik gebruik deze dingen om jouw pad vrij te maken van alle mogelijke hindernissen en afleidingen. In dit proces zal je vertrouwen groeien wanneer je ontdekt dat door Christus alle dingen voor jou mogelijk zijn (Filippenzen 4:13). We vormen een goed team, jij en ik.

Weet je dat je gegroeid bent? Als dit enkele maanden geleden was gebeurd, dan was je ontsteltenis te groot geweest. Je hebt geleerd van je omstandigheden en gebeurtenissen, onder de leiding en bescherming van Mijn hand. Ik ben zo trots op jou.

Sla je ogen op en kijk naar de hemel. Kijk om je heen en neem de schoonheid in je op, waarmee je leven is omgeven. Je ogen zien Mijn verkonding van Mijn liefde en Mijn vermogens voor jou. Net zoals de wateren de aarde bedekken, Mijn kind, zo bedek ik jou.

Gebed
Mijn hart zingt dankzij Uw woorden. Ik dank U omdat U in deze gebeurtenissen aan het werk bent. Ik dank U voor de waardevolle lessen die ik heb geleerd. Wanneer ik mijn ogen naar de hemel opsla, kan ik Uw glimlach over mijn leven voelen. Alles wat de vijand wilde gebruiken om mij te ontmoedigen, hebt U in een aanmoediging veranderd. Omdat ik meende alleen maar kwaadaardigheid in mijn omstandigheden te zien, vraag ik U om vergeving en kies ik ervoor om zegens uit te spreken. Ik dank U omdat U mij dichter tot Uw liefdevolle hart hebt gebracht. Ik ontvang ontferming en genade in deze zware tijd. U bent trouw, liefdevol en waar. Ik kijk uit naar de overvloedige oogst die uit mijn gehoorzaamheid aan Uw aanwijzingen zal voortkomen. Ik berust onder Uw bedekking, die bestaat uit een intieme tederheid en uit het geven en ontvangen van liefde. Ik hou van U. Amen.

Bezin en schrijf in je dagboek

  • Nu je weet dat God groot genoeg is om de hele aarde en zelfs het hele universum te bedekken, hoe worden de zaken waar jij in je leven mee te maken hebt hierdoor in perspectief gebracht?
  • Welk gevoel heb je door de wetenschap dat Hij jou bedekt?
  • Geef alle dingen, waarover jij je zorgen hebt gemaakt, aan Hem.
  • Denk na over de bovenstaande waarheden en probeer Zijn diepe genegenheid voor jou op papier te zetten.


Leer meer!

Door Brenda Craig, uit: Journals of the Heart.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden