Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Hoe kun je stille tijd doorbrengen met God?

QUESTION: Kun je mij vertellen hoe je stille tijd met God kunt doorbrengen?

ANSWER:

Uit de Bijbel kunnen we opmaken hoe we stille tijd met God kunnen doorbrengen. In de evangelies gaf Jezus ons het voorbeeld: Hij stapte uit het spotlicht en trok Zich terug op een stille locatie waar Hij Zijn Vader kon ontmoeten. Deze stille momenten met God hadden enkele belangrijke gemeenschappelijke kenmerken.

Jezus begreep hoe belangrijk het is om de Vader werkelijk te kennen. Stille tijd met God heeft drie “ingrediënten”: een plek zonder afleidingen, gebruik van gebed en dankzegging, en gebruik van Gods Woord.

  • Een plek zonder afleidingen - Steeds wanneer Jezus tijd wilde doorbrengen met Zijn Vader, trok Hij Zich terug op een afgelegen locatie zonder afleidingen. Hij kon zo met God praten, maar ook naar Hem luisteren. Hetzelfde geldt voor ons. Onze stille tijd met God zou een plek moeten zijn waar we alleen kunnen zijn zonder televisie of telefoon - alleen God en wijzelf.

  • Gebed en dankzegging - De gebeden van Jezus waren niet altijd voor Hemzelf, maar vaak ook voor anderen. In onze stille tijd met God moeten we Jezus’ voorbeeld volgen. We kunnen voor anderen bidden en God danken voor wat Hij voor ons heeft gedaan. Deze gebeden zijn ook een tijd om na te denken over hoe God ons door de goede en slechte tijden heen heeft geholpen.

  • Gods Woord - Net zoals onze lichamen voedsel nodig hebben om te blijven functioneren, zo hebben we ook kwalitatief goede tijd met God nodig voor onze zielen. In Zijn stille tijd citeerde Jezus vaak uit de Bijbel. Stille tijd met God is ook een tijd om Gods Woord te lezen. Als we bepaalde passages in de Schrift niet begrijpen, kunnen we God vragen ons te helpen om deze te begrijpen. Via dagelijkse gebeden en het lezen van Gods Woord zullen we groeien op onze wandel met God.
Dit zijn de ingrediënten van stille tijd met God. Het belangrijkste is dat je elke dag tijd uittrekt om met God te praten, want dat is de beste manier om dicht bij Hem te zijn.

Leer meer over dagelijks bidden!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden