Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Hoe weet je dat God tegen je spreekt?

QUESTION: Hoe weet je dat God tegen je spreekt?

ANSWER:

God spreekt tot je met een stille stem, een influistering in je geest. Maar hoe weet je nou dat het God is die tegen je praat? God heeft ons wel wat aanwijzingen gegeven hoe we Zijn stem kunnen onderscheiden van andere, of we die nou echt horen of alleen in onze geest. Deze bevestigingen zullen ons geloof versterken en, naarmate we groeien in ons geloof, ons in staat stellen om God duidelijker te horen.

Hoe weet je dat God tegen je spreekt? De tests.

De tests hieronder helpen je om vast te stellen of God tegen je spreekt. Deze methoden moeten altijd samengaan met gebed en in sommige gevallen met vasten.

De eerste test is de bevestiging van Gods geschreven Woord - de Bijbel. Alles wat God zegt stemt overeen met Zijn geschreven Woord. Hij zal je nooit zeggen dat je moet zondigen of tegen iets wat Zijn Woord leert in moet gaan. Deze eenvoudige test kan veel "boodschappen" in het juiste licht zetten. Maar we moeten wel oppassen dat we het geschreven Woord niet met vooropgezette ideeën lezen.

De tweede test is de bevestiging van goddelijke raad. God geeft ons mensen in ons leven die ons helpen om Zijn stem te verstaan. Dat kunnen pastors zijn, leraren, ouders en gelovige vrienden. In de meeste gevallen zullen zij wat jij van God hebt gehoord bevestigen en je helpen om Zijn plan te begrijpen. Dat wil niet zeggen dat je uitsluitend op hen moet vertrouwen. Het zijn mensen en daarom kunnen hun eigen gevoelens en angsten de objectiviteit verstoren. Maar als jij onzeker bent over Gods stem, kunnen mensen vaak een waardevolle bron van bevestiging zijn.

De derde test is de bevestiging door de omstandigheden. Christenen kunnen hun situatie zorgvuldig bestuderen om aanwijzingen te vinden van Gods wil. Sommige Christenen noemen dit de Gideon methode of "de wollen vacht neerleggen." Toen God tegen Gideon zei dat hij Israël moest leiden in de strijd tegen de vijand, legde Gideon een wollen vacht op de grond om daarop een teken te krijgen waaruit zou blijken dat God echt tot hem sprak. Als jij je geleid voelt om deze test te gebruiken, ga dan naar God met een nederige houding. Bid dat God Zijn wil zal openbaren en bekijk de omstandigheden die te maken hebben met die beslissing zorgvuldig.

Het is verstandig om niet alleen maar één van deze methoden te gebruiken wanneer je op zoek bent naar bevestiging van Gods stem. De meeste Christelijke leiders zullen het erover eens zijn dat een combinatie van alle drie de methoden de beste manier is om te verifiëren of de boodschap die je hebt ontvangen van God komt. Elke methode moet biddend gedaan worden. God wil dat je Zijn stem hoort en Hij zal het je openbaren.

Tot slot: bedenk dat gebed een gesprek is. Als je God vraagt om tot je te spreken, wees dan stil en luister. Als je verwacht dat Hij zal spreken, en je neemt een luisterende houding aan, dan zal Hij regelmatig tot je spreken.

Leer meer over het horen van Gods stem!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden