Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Ik zal God prijzen

QUESTION: Ik zal God prijzen, maar heeft Hij dat wel nodig?

ANSWER:

Ik zal God prijzen, maar heeft Hij dat wel nodig? Heeft Hij überhaupt iets nodig? De Bijbel laat ons duidelijk zien dat God perfect is en geen enkele behoefte heeft! In Handelingen 17:24-25 staat: “Maar Hij is de God die de wereld en alles heeft gemaakt. Hij is de Heer van hemel en aarde. Hij woont niet in tempels die door mensen zijn gemaakt. Hij laat zich ook niet door mensen dienen omdat Hij Zelf iets nodig heeft. Want Hijzelf geeft aan iedereen leven en adem en alles.”

Waarom prijzen we Hem dan, als Hij dat niet nodig heeft? En heeft Hij dan geen engelen die Hem aanbidden?

  • God geniet ervan wanneer Zijn schepping Hem prijst! In Psalm 149:3-4 staat: “Prijs Hem door voor Hem te zingen. Prijs Hem met liederen en met muziek van allerlei muziekinstrumenten. Want de Heer geniet van zijn volk...”

  • Wanneer we God prijzen, zijn we Hem gehoorzaam. In Psalm 150:2 lezen we: “Prijs Hem voor de machtige dingen die Hij doet. Prijs Hem omdat Hij geweldig is.”

  • Prijzen helpt ons om God op een diepere manier te zien en te begrijpen! We wenden onze ogen af van onze omstandigheden en richten ze op de Schepper van alle dingen! Nogmaals, in Psalm 150:1-2 staat: “Halleluja! Prijs de Heer in zijn heiligdom. Prijs Hem in zijn hemel waar Hij woont. Prijs Hem voor de machtige dingen die Hij doet. Prijs Hem omdat Hij geweldig is.”

  • Prijzen geeft eer aan wie eer toekomt. Wanneer wij God niet prijzen, willen we vaak de eer voor onszelf in plaats van de werkelijke Bron van alle zegeningen te eren. Efeziërs 1:3 zegt: “Aan God, de Vader van onze Here Jezus Christus, komt alle dank en eer toe. Hij heeft ons, nu wij één zijn met Jezus Christus, alle geestelijke zegen gegeven, die er in de hemel is.”

  • Aanbidding van God schenkt ons vrede. Angst kan niet overleven te midden van lof en aanbidding! We worden eraan herinnerd dat we Gods kinderen zijn en dat Hij uiteindelijk de controle over onze levens heeft! Dat lezen we in 2 Korintiërs 1:3: “We prijzen de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij is altijd in alles goed en vriendelijk voor ons...”
Ik bid dat jij Psalm 71:14-15 zult weergalmen, waarin staat: “Maar ik blijf op U vertrouwen. Ik zal U altijd blijven prijzen. Ik zal iedereen vertellen dat U rechtvaardig bent, want U heeft mij een ontelbaar aantal keren gered.” Is dat jouw verlangen? Wil jij God altijd blijven prijzen?

Leer meer over het prijzen van God!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden