Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Kerstgebeden voor het gezin

QUESTION: Kun je mij enkele kerstgebeden voor het gezin geven?

ANSWER:

Kerstgebeden voor het gezin worden vaak geleid door het hoofd van het huishouden. Het is een voorrecht om je gezin in gebed te leiden, niet alleen met de Kerst, maar door het hele jaar heen. Deze gebeden laten zien dat het gezin op de Heer vertrouwt om tegemoet te komen aan hun behoeften, hun zorgen en andere zaken die in hun levens spelen. Zoals de Bijbel zegt: “We kunnen zonder vrees naar Hem toe gaan, vol vertrouwen dat Hij ons antwoordt als we Hem om iets bidden waar Hij het mee eens is” (1 Johannes 5:14).

Sommige mensen organiseren hun gebeden als volgt: lof (God danken voor Zijn voorziening); inkeer (afkeren van zonde); vragen (met God delen wat je graag zou willen dat Hij doet); overgave (onderwerping aan het gezag van God, zelfs als dat betekent dat je niet krijgt waar je om gevraagd hebt).

Je moet niet denken dat God alleen maar de “belangrijke” zaken wil horen. Wees eerlijk tegen de Ene die al je behoeften kent en om al je behoeften geeft. Je bidt tot de God van rechtvaardigheid en liefde. De inhoud van je gebeden zou een weerspiegeling moeten zijn van de dingen die jou bezighouden.

Kerstgebeden voor het gezin - Enkele ideeën

  • Moedig je gezin aan om zich in deze Kersttijd te concentreren op liefde; God stuurde Jezus immers uit liefde voor alle mensen (Johannes 3:16). Bid dat je gezin gelegenheden zal krijgen om de mensen in hun omgeving te bereiken met de liefde van God. Wees dan alert wanneer deze gelegenheden zich voordoen. Laat elke handdruk, elke aanraking, elke omhelzing een gelegenheid zijn om andere mensen naar God te leiden. Deze eenvoudige, alledaagse gebaren kunnen het hele jaar door levens transformeren en mensen tot geloof brengen.

  • Onze gebeden hoeven zich niet alleen te richten op de geboorte van Christus in het verleden, maar kunnen daarnaast ook slaan op huidige wereldgebeurtenissen en persoonlijke aangelegenheden. Wanneer je denkt aan de nederige herders en de armoedige omstandigheden rond de geboorte van Christus, bid dan ook voor de vergeten armen in onze wereld.

  • Draag het komende jaar op aan God. Vraag Hem om over jouw gezin te waken en het te beschermen tegen alle kwaad.

  • Dank God omdat Hij Zijn Zoon Jezus naar de aarde heeft gestuurd om een eeuwig thuis in de hemel te bieden aan alle mensen die Zijn geschenk aanvaarden.

  • Het kindje Christus, Jozef en Maria herinneren onze gebroken samenleving aan het belang van het gezin. Een verenigd gezin kan samen geestelijk groeien met God. De Kerst is een perfecte tijd voor gezinsleden om nauwere banden te ontwikkelen. Dit seizoen geeft ons toegang tot de vele rijke kersttradities van over de hele wereld en herinnert ons aan de eenheid van alle Christenen als kinderen van God.

Gebed voor het kerstdiner - Ga verder!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden