Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Kindergebeden

QUESTION: Kun je mij enkele kindergebeden geven?

ANSWER:

Ouders/leraren, wij bidden dat dit een waardevolle tekst mag zijn waarmee jullie de gebeden van jullie kinderen kunnen ontwikkelen en hun ook kunnen leren hoe te bidden...

Markus 10:13-14 zegt: “De mensen brachten hun kleine kinderen naar Jezus toe. Ze wilden dat Hij hun de handen op zou leggen. Maar de leerlingen stuurden hen weg. Toen Jezus dat zag, werd Hij boos. Hij zei tegen hen: "Laat de kinderen bij Mij komen. Houd ze niet tegen. Want het Koninkrijk van God is voor mensen zoals zij.”

Jezus liet Zijn discipelen duidelijk weten dat niemand de kinderen moest hinderen om tot Hem te komen of tot Hem gebracht te worden! Hij waardeert onze kleintjes. Hij houdt van onze kleintjes! Hij verlangt ernaar om met kinderen te communiceren en volgens mij geniet Hij echt van hun eenvoudige geloof! Zonder een diepe theologie waar je duizelig van wordt, aanvaarden zij gewoon dat Hij er is en dat Hij God is! Ach, zouden wij als volwassen af en toe maar eens hetzelfde doen.

Kijk eens naar deze tips over hoe je kinderen kunt leren bidden:

  • Bidden is net als tegen je vader en moeder praten, alleen praat je nu met God, onze Hemelse Vader.
  • God hoort al jouw gebeden, en ook al kun je Hem niet lichamelijk zien, toch luistert Hij in de hemel!
  • Bid voor anderen, bijvoorbeeld “voor oom Jaap omdat hij ziek is”.
  • God wil graag vaak van jou horen. We hoeven niet tot bedtijd te wachten om te bidden; je kunt de hele dag ook op andere tijden met God praten.
  • Dank God voor wat Hij jou heeft gegeven: je familie, je huis, al je “spullen”.
  • Vertel God over de dingen die jou bang of bezorgd maken.
  • Vertel God wanneer je boos bent! Hij zal je helpen en je laten zien wat je kunt doen.
  • Vraag God hoe Hij wil dat je andere mensen behandelt... de pestkop op school, bijvoorbeeld.
  • Vraag God om jou te vergeven wanneer je andere mensen of hun spullen niet goed hebt behandelt. Hij is de God die jou altijd een nieuwe kans wil geven!
  • Vraag God hoe jij Zijn liefde aan andere kinderen en ook aan volwassenen kunt laten zien.
Natuurlijk hoeven niet al deze dingen in één enkele les geleerd te worden! Dat zou op elke leeftijd te veel gevraagd zijn. Gebruik in plaats daarvan de juiste gelegenheid om steeds een enkele van deze tips toe te passen.

Als je bijvoorbeeld een kind hebt dat zich vooral zorgen maakt wanneer een ouder op zakenreis moet, gebruik dan de zesde tip. Als je kind een vriend heeft die verdrietig is omdat zijn ouders gaan scheiden, gebruik dan nummer drie. Er zullen zich voldoende gelegenheden voordoen om je kinderen over bidden te leren. Mijn belangrijkste tip is dat je hun onderwijst door zelf een voorbeeld te zijn. Laat hun zien en horen dat jij bidt. Dat zal op zich al boekdelen spreken!

Kindergebeden moeten eenvoudig en onomwonden zijn. Hierbeneden volgen enkele voorbeelden die je op je eigen situaties kunt toepassen:

“Lieve God, dank U voor mijn gezin, mijn huis, mijn huisdier. Sommige kinderen hebben die dingen niet. Laat mij alstublieft zien hoe ik die dingen met anderen kan delen. En laat mij weten hoe ik hun kan laten zien dat U van hen houdt. Amen.”

“God, dank U dat U nu naar mij luistert. Ik maak mij zorgen om mijn vriendje Jeroen. Hij gaat verhuizen en hij is bang, want hij wil helemaal niet vertrekken. Help hem om nieuwe vrienden te vinden en weer gelukkig te zijn. Laat hem weten dat U er voor hem bent. Amen.”

“God, ik ben nu echt heel, heel boos op mijn zus! Ze heeft zojuist mijn favoriete CD gebroken! Laat me alstublieft zien wat ik moet doen. Amen.”

“God, ik heb vandaag een fout gemaakt. Ik heb iets gedaan wat ik niet had moeten doen. Vergeef mij alstublieft en help mij om het niet nog eens te doen. Amen.”

Voor heel jonge kinderen kun je overwegen om gebeden in dichtvorm te gebruiken, zoals de volgende:

Ik ga slapen, ik ben moe,
'k sluit mijn beide oogjes toe,
Heere houd ook deze nacht,
over mij getrouw de wacht.

't Boze dat ik heb gedaan,
zie het Heere toch niet aan.
Schoon mijn zonden vele zijn,
maak om Jezus wil mij rein.

Zorg voor arme kind'ren Heer',
en herstel de zieken weer.
Ja, voor alle mensen saâm,
bid ik U in Jezus naam.

Sta mijn ouders trouw ter zij,
wees mijn vrienden ook nabij.
Geef ons allen nieuwe kracht,
door de rust van deze nacht.

Doe mij dankbaar en gezond,
opstaan in de morgenstond.
Als 'k mijn oogjes open doe,
lacht Uw zon mij vriend'lijk toe.

Amen


Ds. J. de Liefde (1814-1869)

Help mij om lief te hebben, help mij heel mijn leven,
Help mij om aardig te zijn, en om anderen te geven.
Help mij om gul te zijn, help mij om veel te leren,
Help mij om vaak te lachen, en U altijd te eren.


©L. Cain, 7/2006

Lieve God in de hemel, U houdt van mij,
U geeft mij eten, dat maakt mij blij.
De zon is zo mooi, ik kan buiten spelen,
en de pret met mijn vriendjes delen.
We hebben een kerk waar mijn hartje groeit,
Wat een plezier, maar nu ben ik vermoeid.
Een zacht en warm bed, nu kan ik rusten.
Dank U, lieve God, en welterusten.


©L. Cain, 7/2006

Help mij Jezus
en leer mij Uw wetten,
zodat ik dag en nacht
op U zal letten.
Geef mij liefde
om een vriend te tonen
dat U altijd bij mij bent,
en in mij kwam wonen.


©L. Cain, 7/2006

Dank U voor mijn ouders,
ik hou van hen allebei.
Dank U voor Jezus,
Hij maakt mij zo blij.
Dank U voor de regen
en de zon die nu schijnt,
maar dank U vooral voor Uw liefde
die echt nooit meer verdwijnt.


©L. Cain, 7/2006

Er zijn veel kinderen op onze aarde die gebukt gaan onder leed of hongersnood. Als jij zulke kinderen graag wil helpen, dan kunnen wij de sponsorprogramma’s van Compassion International van harte aanbevelen.

Familiegebed - Leer meer!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden