Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Leid ons niet in verzoeking

QUESTION: Leid ons niet in verzoeking - Verleidt God ons?

ANSWER:

“Leid ons niet in verzoeking” is een bekende zin uit het “Onze Vader”. Wat bedoelde Jezus hiermee? Impliceerde Hij dat God mensen op de proef stelt?

In Jakobus 1:13-14 staat: “Maar je mag nooit zeggen dat Gód jou op de proef stelt. Want God kan niet door het kwaad verleid worden om iets slechts te doen. En Hij doet Zelf ook niemand kwaad om iemands geloof op de proef te stellen. Maar elke keer als je in de verleiding komt om het verkeerde te doen, komt dat doordat de verlangens van je oude 'ik' aan je trekken. Ze proberen je mee te slepen.” Wij staan altijd klaar om een ander de schuld te geven. Als we God niet de schuld kunnen geven van onze verzoeking (verleiding), zeggen we gewoon dat onze zonde “een ziekte” is, zodat we niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden. De zonde is echter geen ziekte, maar een morele misstap en we zullen ervoor verantwoordelijk worden gehouden. Of we geven andere mensen de schuld van onze omstandigheden, maar ook zij zijn niet de oorzaak van onze zonden. De zonde komt voort uit ons innerlijk. De zonde wordt voortgebracht wanneer wij over verzoekingen blijven nadenken in plaats van ze uit onze gedachten te verjagen.

Het is nooit Gods wens dat wij in verzoeking worden gebracht. Hij belooft ons dat de duivel van ons zal vluchten, als wij hem het hoofd bieden. Jakobus 4:7 zegt: “Wees dus gehoorzaam aan God, maar verzet je tegen de duivel. Dan zal de duivel van je wegvluchten.”

Waarom zou onze Vader in de hemel, die alles weet, ons verzoeken? In 1 Korintiërs 10:13 lezen we: “Maar als je in de verleiding komt om iets verkeerds te doen, bedenk dan dit. Geen één verleiding is zó groot, dat je er niet tegenop zou kunnen. Want God laat je nooit in de steek. Hij zal niet toestaan dat je het zó moeilijk krijgt, dat je het niet meer aankan. Want Hij zal, als er verleidingen komen, ook voor de oplossing zorgen. Daardoor zul je sterk genoeg zijn om de juiste beslissingen te nemen.” God verzoekt ons niet, maar Hij staat wel toe dat wij in omstandigheden terechtkomen waarin ons geloof op de proef wordt gesteld en sterker wordt gemaakt.

Leid ons niet in verzoeking - Een Christelijke reactie
Groeiende Christenen kunnen begrijpen dat omstandigheden een middel zijn waarmee ons eigen karakter aan ons wordt geopenbaard, op elk mogelijk punt van onze geestelijke groei. De omstandigheden zijn niet de oorzaak van de verleiding.

Het is ook belangrijk dat we onthouden dat wij geen enkele verleiding kunnen weerstaan zonder Gods genade. Wij zijn geroepen om op de Heer (niet op onszelf) te vertrouwen om de kracht te krijgen waarmee we de verleiding het hoofd kunnen bieden vóórdat deze uitmondt in zonde. Wij worden niet tot zondigen gebracht door de verleiding zelf, maar door ons gebrek aan weerstand en ons gebrek aan vertrouwen in de Heer om ons te redden.

Christus was een mens en Hij kan zich identificeren met onze worstelingen. Hebreeën 4:14-16 stelt: “Maar wij hebben dus een machtige Hogepriester. Hij is de hoogste hemel binnen gegaan. Die Hogepriester is Jezus, de Zoon van God. Aan dat geloof moeten we vasthouden. We hebben een Hogepriester die ons kan begrijpen als we zwak zijn. Want we hebben een Hogepriester die op dezelfde manier als wij met het kwaad te maken heeft gekregen. Maar Híj werd nooit ongehoorzaam aan God. Daarom mogen we altijd vol vertrouwen naar Gods troon komen. God verlangt ernaar om ons te vergeven. Daarom zullen we van Hem vergeving krijgen wanneer we verkeerd hebben gedaan. Want Hij zal altijd goed en vriendelijk voor ons zijn. Hij zal ons op het juiste moment te hulp komen.”

Als Christenen zijn wij voortdurend in strijd met de verlangens die voortkomen uit onze zondige aard: moet ik mijzelf behagen of God? Wij hebben Gods leiding voortdurend nodig, zodat onze behoeften en onze verlangens in de juiste balans blijven.

Efeziërs 6:10-18 draagt ons op om de wapenrusting van God aan te trekken: “Tenslotte, broeders en zusters: wees sterk in de kracht van de Heer. Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. Want we strijden niet tegen mensen, maar tegen de onzichtbare leiders, machten en heersers van deze donkere wereld. Dus tegen de duivelse geesten in de geestelijke wereld. Doe daarom de hele wapenrusting van God aan. Dan kun je je verdedigen als het kwaad je aanvalt. En dan kun je ook blijven staan als je alles hebt gedaan wat je moest doen. Ga dus staan en bind om je heupen de waarheid als een riem. Trek rechtvaardigheid aan als een pantser. Wees bereid om het goede nieuws van de vrede met God aan de mensen te brengen. Dat zijn je schoenen. Houd vooral vast aan het geloof. Je geloof is je schild. Houd dat schild omhoog zodat je alle brandende pijlen kan uitdoven die de duivel op je afschiet. Zet de helm van je redding op je hoofd. Neem het zwaard van de Geest in je hand. Dat is het woord van God. En bid bovendien met alle soorten van bidden en smeken, bij alles wat zich voordoet. Laat je daarbij leiden door de Heilige Geest. Let er op dat je dat doet. Bid zonder ophouden voor alle gelovigen.”

Leer meer over het 'Onze Vader'!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden