Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Luisteren naar God

QUESTION: Luisteren naar God - zijn er ook praktische tips?

ANSWER:

Luisteren naar God is een belangrijk onderdeel van het Christelijke leven. God wil graag tegen ons spreken en wij hebben het voorrecht gekregen om naar Zijn aanwijzingen te luisteren en Zijn leiding te volgen. William Barclay zei ooit: "Gebed is niet een manier om gebruik te maken van God; het is een manier om onszelf aan te bieden aan God zodat Hij gebruik kan maken van ons. Misschien is één van de grote fouten die wij met bidden maken dat we teveel praten en te weinig luisteren. Het allerbeste van een gebed is dat deel waar we in stilte wachten op een woord van God."

Hoe kunnen we onszelf dan trainen in het horen van Gods stem? Hier een paar praktische tips:

  • Maak van tevoren een plan. Deel je dag zo in dat er voldoende ruimte is om ongestoord tijd met je Hemelse Vader door te brengen. Zoek daarvoor een rustige plek en neem je Bijbel, aantekenschrift en pen mee. Misschien vind je het prettig om God te aanbidden met muziek. Neem dan je favoriete aanbiddingsmuziek mee.

  • Bereid je geestelijk, emotioneel en lichamelijk voor. Het is essentieel dat we naar God toe komen met een zuiver hart, de juiste motieven en een verlangen om van Hem te horen. Neem tijd om je zonden te belijden en Gods vergeving te ontvangen.

  • Neem tijd voor gebed, aanbidding, Bijbellezen en het overdenken van Gods Woord. Als je in Gods Woord leest, vraag Hem dan om tot jou te spreken. God spreekt vaak tot Zijn kinderen door Zijn geschreven Woord.

  • Wees vervuld van hoopvolle verwachting. Dit is niet het moment om af te dwalen of te gaan denken aan alles wat je later die dag nog gaat doen. Als je iets te binnen schiet wat niet met Gods stem te maken heeft, schrijf dat dan even op. Op deze manier blijft je geest vrij om zich op God te kunnen concentreren en te luisteren naar wat Hij je te zeggen heeft. Wees een poosje stil terwijl je wacht op God, op het horen van een woord in je geest. Voel je vrij om Hem vragen te stellen en wacht dan op Zijn antwoord. Sommige mensen vinden het fijn om op te schrijven wat ze van God horen, of hoe ze op andere manieren leiding van Hem ontvangen over een bepaald onderwerp.

  • Wees gehoorzaam aan wat God zegt dat je moet doen.

  • Hou gedurende de dag het wachten op God telkens in gedachten. Wees altijd ontvankelijk voor het horen van Zijn stem.

  • In Johannes 10:27 staat: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, en Ik ken ze, en ze volgen Mij.”
Hoor jij Gods stem?

Leer meer over het horen van Gods stem!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden