Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Onze God verheerlijken en prijzen

QUESTION: Hoe kan ik God verheerlijken en prijzen wanneer ik bid?

ANSWER:

Het is geweldig om onze God te verheerlijken en te prijzen! Sommige leraren zeggen zelfs dat dit het grootste wapen in onze geestelijke oorlogvoering is! God en onze vijand kunnen niet op dezelfde plaats en op hetzelfde moment verhoogd en verheerlijkt worden. Dat betekent dat het kwaad op de vlucht moet slaan wanneer wij God prijzen!

Als kinderen van God kunnen wij Hem verheerlijken en prijzen met onze woorden, onze handelingen en onze leefstijl. Een van de meest directe manieren is om Hem verbaal te prijzen. Dit doen we in gebed - wanneer we gewoon met God in gesprek gaan. Wat zeggen mensen tegen jou wanneer ze jou prijzen? Misschien zeggen ze wel “goed gedaan!” of “dat was knap van je, zeg!” Of misschien zeggen ze “Het betekent zo veel voor mij wanneer jij…” Deze woorden geven je het gevoel dat je gewaardeerd, bemind, bewonderd en bemoedigd wordt.

De Bijbel zegt dat wij naar de gelijkenis van God zijn geschapen. Daarom weten we dat God graag onze lof ontvangt. Het Woord van God bevestigt dit in de Psalmen! Psalm 149:3-4 zegt: “Prijs Hem door voor Hem te zingen. Prijs Hem met liederen en met muziek van allerlei muziekinstrumenten. Want de Heer geniet van zijn volk...”

De Bijbel gebiedt ons om God te prijzen voor wie Hij is en wat Hij heeft gedaan. In Psalm 150:2 staat: “Prijs Hem voor de machtige dingen die Hij doet. Prijs Hem omdat Hij geweldig is.” We kunnen naar God toestappen met onze lof omdat Hij ernaar verlangt!

Wanneer jij de volgende keer in je gebed God wil verheerlijken en prijzen, overweeg dan de volgende ideeën eens:

  • Vertel God hoe groot Hij is. Overdenk Zijn eigenschappen: Hij is almachtig, alwetend, alomtegenwoordig, oppermachtig, liefdevol, heilig, enzovoorts.
  • Leg uit waarom je van Hem houdt.
  • Toon je dankbaarheid voor wat God voor jou gedaan heeft.
  • Zing lofliederen tot God.
Wanneer je God verheerlijkt en prijst, dan verhoog je Hem! Je zal merken dat je dan zelf een nederig hart zult hebben. Het is verbazingwekkend wat een beetje lof zal doen voor jouw houding, jouw hart en het hart van God! Vertel God dus maar gewoon hoe jij je voelt! Hij wil het graag van je horen.

Leer meer over het prijzen van God!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden