Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Onze Vader in de hemel

QUESTION: Onze Vader in de hemel - Is Hij echt in de hemel?

ANSWER:

“Onze Vader in de hemel” is een uitspraak die ons een onderwerp en een locatie geeft. Geloof jij in de Vader? Als dat zo is, wat geloof je dan over de hemel? Alle grote godsdiensten geloven in een hogere macht en in een bestemming voor de ziel of geest na de dood. Het christendom is een relatie tussen God en mens die op geloof is gebaseerd. Het christendom gelooft dat God in de hemel verblijft.

God heeft ons tekenen gegeven waaraan wij kunnen zien dat er iets bestaat buiten ons gezichtsvermogen. Astronomen proberen al eeuwenlang steeds dieper en dieper de ruimte in te turen. Wat wij om ons heen kunnen waarnemen wordt de “eerste hemel” genoemd. Deze werd geschapen in Genesis 1:8. De “tweede hemel” is het domein dat wij niet met het blote oog, maar wel met krachtige telescopen kunnen waarnemen. De “derde hemel” is de verblijfplaats van God de Vader.

We kunnen er zeker van zijn dat onze Vader in de hemel is, omdat dat is wat de Bijbel ons vertelt (2 Korintiërs 12:2). In Matteüs 5:34 staat: “Maar Ik zeg dat jullie helemaal niet moeten zweren. Niet bij de hemel, omdat die de troon van God is.”

Een ander bewijsstuk is de Heer Jezus Christus. In Johannes 8:23 zei Jezus: “Jullie zijn van beneden, Ik ben van boven. Jullie zijn van deze wereld, maar Ik ben niet van deze wereld.” Jezus kwam vanuit de hemel naar beneden om onze perfecte offergave voor de zonde te zijn. Er is maar één mens die is gestorven, naar de hemel is gegaan en weer is teruggekeerd en dat is de Heer Jezus Christus. Na de kruisiging en opstanding van Jezus, steeg Hij naar de hemel op. Eerder had Jezus gezegd: “Raak Mij niet aan. Want Ik ben nog niet naar mijn Vader in de hemel gegaan. Maar ga nu naar mijn broeders. Zeg hun dat Ik terugga naar mijn Vader die ook jullie Vader is. Naar mijn God die ook jullie God is.”

De hemel is een plaats waar onze perceptie van de materiële (stoffelijke) wereld en de immateriële (geestelijke) wereld samensmelten tot één nieuwe wereld. Openbaring 21:11 beschrijft de hemel als volgt: “De stad had dezelfde stralende macht en majesteit als God. Ze was zo mooi als een prachtige edelsteen, een rode jaspis, schitterend als kristal.”

In de hemel zullen tijd en ruimte tot in de eeuwigheid samensmelten en zal de zonde niet meer bestaan. De hemel is de plaats waar de Almachtige Heer God verblijft en waar alle gelovigen tot in de eeuwigheid met Hem zullen samenzijn.

De vergankelijkheid van deze wereld zal ten einde komen. Dan zal onze onsterfelijkheid met onze Heer beginnen. Dit lichamelijke leven zal ten einde kome. Dan zullen wij een geestelijk leven met God leiden op de plaats die Hij voor ons heeft voorbereid.

Als jij een persoonlijke relatie met God hebt, mag jij Hem jouw Vader noemen. Je kunt dan uitkijken naar een eeuwig samenzijn met Hem!

Leer meer over het 'Onze Vader'!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden