Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Tafelgebeden

QUESTION: Welke dingen kun je opnemen in je tafelgebeden?

ANSWER:

Wanneer ik nadenk over de dingen die je in tafelgebeden kunt opnemen, moet ik glimlachen. Toen wij vroeger met ons gezin aan tafel gingen zitten, eindigden de kinderen hun tafelgebed altijd met: “...en alstublieft geen tornado’s!” Dat is ondertussen een familietraditie geworden.

De volgende dingen worden vaak opgenomen in tafelgebeden:

  • God danken voor de maaltijd die Hij ons heeft gegeven, omdat goede dingen van God komen. Eten is een van die goede dingen.
  • God vragen om de handen te zegenen die het voedsel hebben voorbereid.
  • God vragen om onze lichamen met het eten te zegenen, want het heeft voedingswaarde en een genezende werking.
  • Het gebed afsluiten met een woord van dankbaarheid voor het geschenk van het eten en de mensen die met je aan tafel zitten.
  • Eindigen met “Amen”, wat betekent “zo is het”.
Hier volgt een voorbeeld van een tafelgebed: “Dank U, Heer, voor de zegen van deze maaltijd. Wij danken U omdat U altijd voor ons zorgt. Dank U voor moeder die dit eten voor ons heeft bereid. Wij vragen of U dit voedsel een zegen laat zijn voor onze lichamen. Dank U, Vader, voor ieder die vandaag deze maaltijd met ons deelt. Wij vragen dit in Jezus’ naam. Amen.”

God heeft beloofd dat Hij zal zorgen voor de mensen die van Hem houden. Wanneer wij Hem in onze tafelgebeden prijzen voor het voedsel, kunnen we ook bidden voor mensen die het niet zo goed hebben als wij. Vraag God om in hun behoeften te voorzien en hen genoeg te eten te geven.

Je tafelgebeden hoeven niet heel eloquent te zijn. Ze kunnen zo eenvoudig zijn als: “Dank U, God, voor dit eten.” Er bestaan geen harde regels voor bidden. God is op zoek naar eerlijkheid en oprechte dankbaarheid. Vertel Hem maar gewoon waar je dankbaar voor bent en dan zal Hij je horen.

Dank U, Heer, voor het luisteren naar onze gebeden.

Leer meer over dagelijks bidden!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden